Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zapisnik senata, ki je obravnaval pritožbe na sklepe KŠZ je objavljen na intranetu

datum: 15.10.2010

kategorija: novice

Navodila za vpis za študente, ki se lahko vpišejo po sklepih senata bodo objavljena v ponedeljek.

Študentski referat