Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vpis v višje letnike, ponovno v isti letnik in v abs. staž poteka

datum: 13.09.2010

kategorija: novice

Študenti, ki ste ali še boste izpolnili pogoje za vpis v višji letnik, ponovno v isti letnik ali absolventski staž, se vpisujete do petka, 17. septembra, po navodilih na intranetu za študente.

 Po seji Komisije za študijske zadeve bo vpis samo še za študente, ki jim bo zaradi upravičenih razlogov (153. čl. Statuta UL) odobren vpis v višji letnik ali ponovno v isti letnik brez opravljenih obveznosti ali odobreno podaljšanje absolventskega staža. O vpisu po KŠZ boste obveščeni.

Študentski referat