Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Obvestilo o drugem prijavnem roku za vpis v 1. letnik v 2010/11

datum: 18.08.2010

kategorija: novice

Obvestilo kandidatom

Kandidate za vpis na Fakulteto za šport  obveščamo, da bo drugi prijavni rok potekal od 20. do 28. avgusta. V tem času je potrebno  oddati izpolnjen obrazec Druga prijava za vpis (obrazec DZS, 1,71,2) in ga s priporočeno pošto najkasneje do 28. avgusta poslati na naslov:

Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana.

 

Obrazec lahko kupite v vseh večjih papirnicah in knjigarnah po 18. avgustu, lahko pa drugo prijavo oddate tudi prek spleta: www.vpis.uni-lj.si.

 

Prosta vpisna mesta za vpis na FŠ - drugi rok bomo objavili v petek, 20. avgusta na spletnih straneh FŠ, vsa  prosta vpisna mesta za študij v 2010/11 pa bodo objavljena na spletnih straneh vpisne službe UL.

Kdo se lahko prijavi?

  • Kandidati, ki niso bili sprejeti v nobenega od v prvi prijavi napisanih študijskih programov,
  • kandidati, ki niso oddali prve prijave za vpis,
  • kandidati, ki so bili sprejeti v prvem roku pa le izjemoma, če imajo za to upravičene razloge. Ti kandidati morajo Drugi prijavi priložiti prošnjo z ustreznimi dokazili za razloge, ki jih navedejo. O upravičenosti razlogov odloči pristojni organ univerze.

Prijavljene kandidate bomo s pošto na dom obvestili o dokumentaciji, ki jo bo potrebno poslati na fakulteto in o podrobnostih preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj.

Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj bo v drugem roku 10. septembra 2010. Kandidatom, ki so ga uspešno opravili v prvem prijavnem roku, se upošteva doseženi rezultat, tisti, ki v prvem roku niso bili uspešni, pa preizkus opravljajo še enkrat, v celoti.

 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport