Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Medicinski izpiti (dr. Dervišević): pozor na spremenjene ure izpitov!

datum: 02.06.2010

kategorija: novice

Sprememba ur izpitov pri dr. Derviševiću!
Sprememba - izpit 30. 06.!

Prosimo, da  v e-Študentu preverite uro izpita, če ste prijavljeni za izpit pri dr. Derviševiću.

Študenti, prijavljeni za izpit dne 30. 6. (Med.športa 1- 2.l., Medicinska rehabilitacija - 2. l. VS, Medicina športa 2 - 4. l. ): poglejte obvestilo, objavljeno na intranetu!

Študentski referat