Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Obvestilo o izvajanju izbirnih predmetov - dopolnjeno

datum: 22.02.2010

kategorija: novice

na programih Kineziologija, Športno treniranje in Športna rekreacija

Obvestili sta objavljeni na intranetu za študente.

Študentski referat