Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Sprememba ponudbe izbirnih predmetov - Kineziologija !

datum: 01.02.2010

kategorija: novice

 

Študente 1. letnikov študijskega programa Kineziologija (redni in izredni) obveščamo, da je prišlo do spremembe ponudbe izbirnih predmetov v okviru kategorije Športi 3 – namesto »Plavanje z osnovami reševanja iz vode 1« je možno izbrati predmet »Športna rekreacija v turizmu, v bazenih in ob morju«.

Študentom, ki ste že izbrali predmet »Plavanje z osnovami reševanja iz vode 1« in že opravili vse obveznosti, se bodo opravljene obveznosti in izpit priznali v okviru kategorije "Izbirni predmet 8". Zato pa se morate ponovno opredeliti za enega od ponujenih treh predmetov v kategoriji "Športi 3": 

  • Atletika 1
  • Športna gimnastika 1
  • Športna rekreacija v turizmu, v bazenih in ob morju

 

Prosimo vas, da ponovno izpolnite obrazec – POZOR: v kategoriji "Izbirni predmet 8" se vam že upošteva izbira predmeta Plavanje z osnovami reševanja iz vode 1 – in ga oddate v Študentski referat do 12. februarja 2010.

 

Študenti, ki bi zaradi spremenjene ponudbe želeli spremeniti svojo izbiro predmeta v okviru kategorije "Športi 3", prav tako ponovno izpolnite obrazec, vendar samo prvi del (Športi 3). Tudi vi obrazec oddajte v Študentski referat do 12. februarja 2010.

 

Referat

1.2.2010