Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

NOVOST PRI PRIJAVI NA IZPIT !

datum: 11.01.2010

kategorija: novice

Če imate »težave« pri prijavi na izpite, ker vam sistem napiše: »Niso opravljene vse obveznosti, ki so predpogoj za izpit.«, potem boste razlago svoje težave našli v spodnjem opisu…

 

Z letošnjim letom se uvaja sprememba glede vnosa frekvenc za obveznosti pri predmetih (predavanjih (samo za 1. letnike) in/ali seminarjih in/ali vajah). Vse frekvence so predpogoj za pristop k izpitu in prehod v višji letnik in bodo vpisane v sistemu E-študent.

 

Po končanih obveznostih vam bodo profesorji v E-študent vnesli frekvence za opravljene obveznosti. Šele po tem, ko bodo vnesene frekvence za opravljeno obveznost, se boste lahko prijavili na izpit. Če niste opravili vseh obveznosti ali če frekvence za opravljene obveznosti niso vnesene, se ne morete prijaviti na izpit.

 

Izjema so izpitni roki, ki so takoj po zaključku semestra (izpitni roki do vključno 26. 1. 2010), na katere se lahko že prijavite.

 

 

Študentski referat