Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Obvestilo za pavzerje na intranetu

datum: 01.12.2009

kategorija: novice

Obvestilo za študente, ki letos pavzirajo in se želijo v naslednjem študijskem letu vpisati v 2. letnik bolonjskega študijskega programa Športna vzgoja je objavljeno na intranetu za študente.