Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zapisnik Komisije za študijske zadeve

datum: 30.11.2009

kategorija: novice

ZApisnik KŠZ z dne 23. 11. 2009 je objavljen na intranetu za študente. Vloge za status športnika bodo obravnavane na naslednji seji, ki bo 7. decembra 2009.