Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Javno naročilo: GARDEROBNA OPREMA

datum: 12.10.2009

kategorija: novice

Nameravamo preurediti garderobno-sanitarne sklope v pritličju Fakultete za šport v smislu gradbeno obrtniških posegov, instalacij ter garderobne opreme.

Predmet javnega razpisa obsega garderobno opremo, ki vključuje garderobne omarice s sistemom elektronskega zaklepanja ter garderobne klopi. Garderobna oprema bo vgrajena v izgotovljene prostore. Potrebne instalacije za ta dela bodo izvedene v okviru instalacijskih del. Prostorska razporeditev posameznih sklopov garderobne opreme je vidna iz projektne dokumentacije preureditve, ki je dostopna na sedežu Fakultete za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana. Kontakt:

Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil.

Razpisna dokumentacija:

Obvezna dokumentacija

Pogodba

Opisi opreme

Popis del