Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

PREIZKUS GIBALNIH SPOSOBNOSTI V 2. ROKU

datum: 08.09.2009

kategorija: novice

Objavljamo navodila kandidatom, ki so se prijavili za vpis na FŠ z drugo prijavo in letos še niso opravljali preizkusa gibalnih sposobnosti.

Obvestilo