Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Skoraj 2,8 milijona evropskih sredstev za (z)miganje dijakov

datum: 19.12.2023

kategorija: novice

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za program zMIGAJ! Ta bo dijakom omogočil 2 dodatni uri zanimive vadbe tedensko, ki jo bodo zasnovali skupaj z učiteljem. V partnerstvu z Zavodom za šport Republike Slovenije Planica bomo v raziskovalni skupini SLOfit na Fakulteti za šport oblikovali strokovna izhodišča za pripravo takšnih inovativnih preventivnih gibalnih programov za dijake, dodatno strokovno usposobili učitelje, nudili strokovno podporo šolam in dijaškim domovom pri izvedbi programa kot tudi spremljali ter ovrednotili njegove učinke. Ta hip na info@slofit.org že zbiramo prijave srednjih šol in dijaških domov, ki bi se želeli pridružiti pilotnemu projektu, na osnovi katerega bodo v šolskem letu 2024/25 začele z izvajanjem programa tudi druge šole.  

Projekt sledi prednostni nalogi »Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost« in prispeva k doseganju ciljev Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji. Od skupne vrednosti v višini 4.411.765,15 evrov, bo Evropski socialni sklad plus prispeval skoraj 2,8 milijona evrov.  

Operacijo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada EKP 2021-2027. 

3

SL Sofinancira Evropska unija