Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vpis na magistrski študijski program Management v športu

datum: 18.08.2021

kategorija: obvestila za študente

Je vaša želja postati uspešen manager ali managerka v športni organizaciji? Si želite osvojiti najnovejša znanja in spretnosti na področjih, kot so management, trženje in financiranje v športu?

Uresničite si te želje z vpisom na magistrski program Management v športu, ki ga je Eduniversal v letih 2019 in 2021 razglasil za 5. najboljši program športnega managementa na svetu. Program že od leta 2007 skupaj izvajata Ekonomska fakulteta in Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani!

Po končanem študiju boste razumeli najsodobnejše koncepte strateškega managementa v športu, managementa športnih prireditev, managementa športnih objektov, trženja v športu, financiranja športnih organizacij, ravnanja z ljudmi v športnih organizacijah itd., kar vam bo pomagalo pri reševanju najtežjih managerskih izzivov v poslovni praksi (ne nujno samo v športnih organizacijah, pač pa tudi širše v poslovni praksi).

Za več informacij o magistrskem programu Management v športu obiščite spletno stran, če imate dodatna vprašanja, pa nas pokličite: z vsebinskimi vprašanji (npr. o vsebini predmetov, izvajalcih itd.) se lahko obrnete na vodjo programa, prof. dr. Tomaža Čaterja (tomaz.cater@ef.uni-lj.si; 01 5892 521), s splošnimi vprašanji (kot so podatki o poteku vpisa, šolnini, trajanju študija itd.) pa se lahko obrnete na skrbnico programa v Službi za študijske zadeve, ga. Tanjo Osredkar (tanja.osredkar@ef.uni-lj.si; 01 5892 419).

Ne razmišljajte predolgo in se čim prej prijavite na magistrski študij Management v športu. Prijava poteka preko enotnega visokošolskega sistema EVŠ:  (rok za to je četrtek, 23.9.2021), natisnjeno prijavo in zahtevane priloge k prijavi pa morate oddati tudi na Ekonomski fakulteti, Službi za študijske zadeve, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana. Več navodil za prijavo in časovnih rokih najdete na spletni strani.

Vljudno vabljeni, da svoja znanja in spretnosti oplemenitite na enem najboljših programov športnega managementa na svetu!

1920x1080 MAG MS