Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Javni razpis za ERASMUS+ mobilnost študentov 2020/2021

datum: 03.12.2019

kategorija: obvestila za študente

 

Na spletnih straneh Fakultete za šport je objavljen javni razpis za MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA v okviru  programa ERASMUS+ v študijskem letu 2020/2021 in naknadni javni razpis za PRAKTIČNO USPOSABLJANJE za študijsko leto 2019/20.  

  Način prijave in rok za oddajo vlog za mobilnost študentov z namenom študija in praktičnega usposabljanja v okviru programa Erasmus+:  

Za prijavo na javni razpis mora študent izpolniti in oddati spletno prijavo v VIS-u (VIS modul »Prijava na izmenjavo«) od 03.12.2019 do najkasneje 10. 1. 2020.  

Izpolnjeno spletno prijavo v VIS-u je potrebno natisniti, podpisati ter jo skupaj z obveznimi prilogami v zaprti kuverti oddati 10.1.2020, do 12.00 ure v Mednarodni pisarni FŠ. 

Obvezne priloge:

  • motivacijsko pismo v slovenščini na najmanj eni strani,
  • dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov in vaj na študijskem programu
  • Prijava je oddana pravočasno, če prispe v pisni obliki v Mednarodni pisarni FŠ do 13.1.2020 do 12.00 ure (poštni žig 10.01.2020). Prijave, ki bodo nepopolne ali ne bodo vsebovale vseh obveznih prilog, ne bodo obravnavane v postopku izbora kandidatov.    

Prijave, ki bodo nepopolne ali ne bodo vsebovale vseh obveznih prilog, ne bodo obravnavane v postopku izbora kandidatov.            

Dr. Jožef Križaj

Mednarodna pisarna Fakultete za šport