Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Zagovori magistrskih del

Objava zagovorov magistrski del študentov magistrskih študijskih programov Športna vzgoja in Kineziologija Fakultete za šport.

 

Študent: MIHA KVAS

Študijski program: Kineziologija

Naslov magistrskega dela: Dvojna kariera in duševno zdravje mladih teniških igralcev

Zagovor: sreda, 27. 9. 2023, ob 15:00 v dvorani Krn (Magistrski dan FŠ)

Študent: MIHA KREVS

Študijski program: Kineziologija

Naslov magistrskega dela: Načrtovanje vadbe za gibljivost na podlagi analize miofascijalnih verig

Zagovor: sreda, 27. 9. 2023, ob 15:00 v dvorani Krn (Magistrski dan FŠ)

Študent: DAVID DRAME

Študijski program: Kineziologija

Naslov magistrskega dela: Vpliv različno intenzivnih vaj rokovanja z žogo na učinke pliometričnega treninga košarkaric

Zagovor: sreda, 27. 9. 2023, ob 15:00 v dvorani Krn (Magistrski dan FŠ)

Študentka: LARA KOVAČ

Študijski program: Športna vzgoja

Naslov magistrskega dela: Primerjava učenja plavanja v bazenskih in naravnih kopališčih

Zagovor: sreda, 27. 9. 2023, ob 15:00 v dvorani Krn (Magistrski dan FŠ)

Študent: ZORAN ŽLOF ANDROJNA

Študijski program: Kineziologija

Naslov magistrskega dela: Prednosti in slabosti izometričnega načina mišičnega naprezanja

Zagovor: sreda, 27. 9. 2023, ob 15:00 v dvorani Krn (Magistrski dan FŠ)

Študent: TIM VONČINA

Študijski program: Kineziologija

Naslov magistrskega dela: Vpliv tehnične izvedbe na dolžino enonožnih skokov v višino in daljino

Zagovor: sreda, 27. 9. 2023, ob 15:00 v dvorani Krn (Magistrski dan FŠ)

Študent: ANDRAŽ FURLAN

Študijski program: Kineziologija

Naslov magistrskega dela: Model kineziološkega pristopa pri obravnavi mišično-skeletnih težav

Zagovor: sreda, 27. 9. 2023, ob 15:00 v dvorani Krn (Magistrski dan FŠ)

Študentka: ALJA KOZOROG

Študijski program: Kineziologija

Naslov magistrskega dela: Interesi in ovire invalidov za ukvarjanje s telesno dejavnostjo v Sloveniji

Zagovor: sreda, 27. 9. 2023, ob 15:00 v dvorani Krn (Magistrski dan FŠ)

Študentka: EVELIN COLJA

Študijski program: Kineziologija

Naslov magistrskega dela: Učinki med-dializne kognitivne in telesne vadbe na kognitivne sposobnosti in telesno zmogljivost

Zagovor: sreda, 27. 9. 2023, ob 15:00 v dvorani Krn (Magistrski dan FŠ)

Študentka: DAŠA ŽNIDARŠIČ

Študijski program: Kineziologija

Naslov magistrskega dela: Povezanost različnih oblik stopalnega loka z ravnotežjem

Zagovor: sreda, 27. 9. 2023, ob 15:00 v dvorani Krn (Magistrski dan FŠ)

Študentka: ATINA GRIZOLD

Študijski program: Kineziologija

Naslov magistrskega dela: Učinki spletne vadbe pri pisarniških delavcih

Zagovor: sreda, 27. 9. 2023, ob 15:00 v dvorani Krn (Magistrski dan FŠ)

Študentka: NINA KNEZ

Študijski program: Športna vzgoja

Naslov magistrskega dela: Učinki osemtedenskega programa vadbe za osebo z razmikom preme trebušne mišice in oslabljenimi mišicami medeničnega dna

Zagovor: sreda, 27. 9. 2023, ob 15:00 v dvorani Krn (Magistrski dan FŠ)

Študentka: ALEŠA PLEŠKO

Študijski program: Kineziologija

Naslov magistrskega dela: Kineziološka obravnava pacientov z artrozo kolena in s pridruženimi kroničnimi nenalezljivimi boleznimi

Zagovor: sreda, 27. 9. 2023, ob 15:00 v dvorani Krn (Magistrski dan FŠ)

Študentka: KLARA LAINŠČEK

Študijski program: Kineziologija

Naslov magistrskega dela: Preventivni sklop vaj za najpogostejše poškodbe v modernih tekmovalnih plesih

Zagovor: sreda, 27. 9. 2023, ob 15:00 v dvorani Krn (Magistrski dan FŠ)

Študentka: KRISTINA ŽAGAR

Študijski program: Kineziologija

Naslov magistrskega dela: Razlike v hitrostnem modelu na razdaljah 50, 100, 200 in 400 metrov v paraplavanju glede na klasifikacijske skupine

Zagovor: sreda, 27. 9. 2023, ob 15:00 v dvorani Krn (Magistrski dan FŠ)

Študentka: NIKA ČOTAR

Študijski program: Kineziologija

Naslov magistrskega dela: Merske naloge za oceno telesnega in gibalnega razvoja otrok s posebnimi potrebami

Zagovor: sreda, 27. 9. 2023, ob 15:00 v dvorani Krn (Magistrski dan FŠ)

Študentka: ANITA KASTELIC

Študijski program: Športna vzgoja

Naslov magistrskega dela: Usvojenost lokomotornih spretnosti učencev in učenk od 1. do 5. razreda osnovnih šol s sklopom merskih nalog TGMD-3

Zagovor: sreda, 27. 9. 2023, ob 15:00 v dvorani Krn (Magistrski dan FŠ)

Študentka: ANA VIDOŠ

Študijski program: Kineziologija

Naslov magistrskega dela: Primeri pripravljalnih delov vadbenih enot za starostnike

Zagovor: petek, 29. 9. 2023, ob 9:00 po videopovezavi

Študent: SAŠO BREC

Študijski program: Športna vzgoja

Naslov magistrskega dela: Primerjava nekaterih gibalnih, funkcionalnih in igralnih sposobnosti nogometašev lige MNZ Ptuj z njihovo tekmovalno uspešnostjo

Zagovor: torek, 3. 10. 2023, ob 12:30 v Murnikovi sobi na Fakulteti za šport

 

Vsem želimo uspešen zagovor in srečno na nadaljnji poti.

Študentski referat