Fakulteta za šport

Karierni tabor: Razvoj poslovne zamisli v športu

Ljubljana

Študenti in študentke UL, izkoristite zadnji teden izpitnega obdobja (med 6. in 10. februarjem 2023) za pridobivanje novih znanj na Kariernem taboru - sklopu brezplačnih delavnic!

Karierni centri UL vas vabijo na že tradicionalni Karierni tabor, ki je tokrat osredotočen na delavnice in tečaje, s katerimi boste okrepili računalniška in digitalna znanja, izboljšali organizacijske veščine ter nadgradili komunikacijske in socialne kompetence. Prisluhnite izbranim strokovnjakom, ki vam bodo na delavnicah podali znanja za boljšo zaposljivost, pridobili pa boste nove spretnosti, ki vam bodo lahko koristile v zasebnem in poklicnem življenju.

Tokrat izpostavljamo predavanje našega prof. dr. Gregorja Juraka z naslovom Razvoj poslovne zamisli v športu in širše, ki se bo odvijala v četrtek, 9. 2. 2023, ob 9. uri na Fakulteti za družbene vede. Sodelujoči bodo skozi proces ustvarjalnega razmišljanja (ang. design thinking) v manjših skupinah razvili prototip poslovne zamisli na enem od področij, npr. športu ali telesni dejavnosti za zdravje, športnem turizmu, tekmovalnem športu, industriji športnih pripomočkov/naprav, športnih prireditev.

Udeležite se lahko:

 • Osnove projektnega managementa v kulturi in širše
 • Osnove programiranja v Pythonu (10-urni tečaj)
 • Excel napredni (10-urni tečaj)
 • Kako prodreti na splet s svojo predstavitvijo
 • Obvladaj svoj čas!
 • Javno nastopanje
 • Razvoj poslovne zamisli v športu
 • Tehnike govora in retorika
 • Poslovno komuniciranje
 • Okej je povedati, da nisi okej
IG objava - karierni tabor 2023

Vabimo vas k prijavi in udeležbi!

Opise delavnic, datume in povezavo do prijave na POPR-u najdete v preglednici ali obiščete spletno stran Kariernih centrov UL.

Delavnica

Vsebina in izvajalec

Lokacija

Termin

Prijava

Osnove projektnega managementa v kulturi in širše

Projektni pristop postaja vedno bolj pogosto uporabljen pristop k vodenju in izvedbi del v vseh organizacijah. Raziskave kažejo, da je kar 70 % projektov neuspešnih, 80 % uspešnih projektov pa so vodili usposobljeni projektni managerji. Cilj delavnice je zato seznaniti študente s temeljnimi koncepti projektnega managementa in veščinami, ki so potrebne za uspešno vodenje in izvedbo projekta.

Izvajalka: Darija Aleksić

ZOOM povezavo dobite 24 ur pred dogodkom na e-mail, ki ga imate v POPR-u.

6. 2. 23 ob 13:00 do 16:00

TU

Osnove programiranja v Pythonu (10-urni tečaj)

 

Računalniške programe - navodila, ki računalniku povedo, kaj naj počne - pišemo v jezikih, ki so za razliko od človeških jezikov bolj omejeni, a so vseeno povsem natančni in nedvoumni. Na mini tečaju boste spoznali osnove programskega jezika Python. Računalnik boste naučili, da vas bo vljudno pozdravil, narisal kak vzorec ali pa vam zastavil kakšno računsko nalogo. Naši programi bodo preprosti, imeli pa bodo marsikaj od tistega, kar imajo veliki.

Delavnica bo izvedena v dveh delih, udeležba je obvezna na obeh delih. Prvi del bo 6. 2. ob 8:00, drugi pa 9. 2. ob 13:00. Prijavite se na prvi termin in ste avtomatsko prijavljeni na oba termina.

Izvajalec: doc. dr. Luka Füerst 

Fakulteta za računalništvo in informatiko, Predavalnica PR05

6. 2. 23 ob 8:00 do 12:00 in

9. 2. 23 ob 13:00 do 17:00

TU

Excel napredni (10-urni tečaj)

 

Ukvarjali se boste s:

 • pripravo seznama podatkov v obliki preglednice in možnosti nadzorovanega vnašanja podatkov s poudarkom na omejevanju napak pri samem vnašanju,
 • razvrščanje podatkov po različnih kriterijih in prikaz želenih podatkov z uporabo filtrov,
 • uporabo vrtilnih tabel in vrtilnih grafikonov za analiziranje podatkov in pridobivanje različnih povzetkov ali agregiranih vrednosti,
 • normalizacijo podatkov, ki omogoča učinkovitejše delo s podatki, gradnjo podatkovnega modela z uporabo tabel in relacij,
 • uporabo orodja Power Query za zajem podatkov s spleta, njihovo preoblikovanje in uporabo v Excelu,
 • uporabo orodja Power Pivot, kontrolnikov in časovnic za izdelavo nadzornih plošč, ki temeljijo na podatkih iz podatkovnega modela,
 • uporabo orodja 3D Maps za geografsko vizualizacijo podatkov.

Delavnica bo izvedena v dveh delih, udeležba je obvezna na obeh delih. Prvi del bo 6. 2., drugi pa 9. 2. ob 13:00. Prijavite se na prvi termin in ste avtomatsko prijavljeni na oba termina.

Izvajalec: izr. prof. dr. Mitja Dečman

Fakulteta za upravo, P11

 

6. 2. 23 ob 9:00 do 13:00 in 7. 2. 23 ob 9:00 do 13:00

TU

Kako prodreti na splet s svojo predstavitvijo

Spletna predstavitev je zagotovo ena izmed pomembnih odločitev, je rešitev, saj je pomemben in prodoren element komunikacije in (samo)predstavitve. Ne glede na to, ali želite predstaviti le sebe oz. imate že izdelano idejo in posel, morate biti v vsakem primeru prisotni in vidni tudi na spletu, saj ponuja veliko možnosti, kako se predstaviti in oblikovati svojo blagovno znamko na spletu.

Na delavnici si bomo v prvem delu pogledali, kako načrtovati moderno in uspešno spletno, samo-predstavitveno, stran ter se ob tem dotaknili nekaj tehničnih podrobnosti, ki so pri tem pomembne (spletne domene, različni načini tehnične izvedbe spletnih strani …). Drugi del delavnice pa je namenjen praktični izdelavi preproste samo-predstavitvene strani.

Na delavnici bo predstavljeno tudi, na kakšen prilagojen način lahko osebno spletno stran uporabijo osebe, ki sodijo med netradicionalne skupine, npr. športniki.

Izvajalec: doc. dr. Matevž Dolenc

ZOOM povezavo dobite 24h pred dogodkom na e-mail, ki ga imate v POPR-u.

7. 2. 23 ob 9:00 do 12:00

TU

Obvladaj svoj čas!

Delavnica je namenjena vsem posameznikom, ki želijo nadgraditi veščine time managementa in s tem osvojiti znanja na področju optimizacije naprednih organizacijskih in vodstvenih vsebin, v sodobnem poslovnem okolju za doseganje optimizacije ciljev na delovnem mestu (individualni vidik), za uspešno optimizacijo opolnomočenja tima sodelavcev (vidik tima) ter za doseganje ciljev in razvoja socialnovarstvene organizacije v času okrevanja v post-covid 19 (vidik organizacije).

Delavnica bo razdeljena na dva vsebinska modula, v prvem modulu bomo prek interaktivne delavnice preučili 20 najnovejših tehnik in metod time managementa in učinkovite samoorganizacije. V  drugem delu delavnice bomo prek sinteze metod obvladovanja časa in organizacije osvetlili tudi najpogostejše napake v luči neuspešne samo-organizacije in obvladovanja časa (time managementa), ki lahko prehajajo iz ravni posameznika na raven tima.

Delavnica bo posebej gradila na primerih za uspešen študij, optimizacijo časa v času študija, primerna in prilagojena bo za vse, ki vam študij predstavlja različne izzive zaradi različnih okoliščin.

Izvajalka: red. prof. dr. Sandra Penger 

Fakulteta za družbene vede, P12

7. 2. 23 ob 13:00 do 16:00

TU

Javno nastopanje

Javno nastopanje je ena izmed veščin, s katero se slej ko prej sreča vsakdo izmed nas. Na delavnici boste spoznali, kako se pripraviti na nastop, kako premagovati tremo, kako si zapomniti besedilo, kako obvladovati glas in telo in še mnogo več.

Izvajalka:  prof. Nina Žavbi

AGRFT, Trubarjeva 3, predavalnica 613

7. 2. 23 ob 13:00 do 16:00

TU

Razvoj poslovne zamisli v športu

Sodelujoči bodo skozi proces ustvarjalnega razmišljanja (ang. design thinking) v manjših skupinah razvili prototip poslovne zamisli na enem od področij, npr. športu ali telesni dejavnosti za zdravje, športnem turizmu, tekmovalnem športu, industriji športnih pripomočkov/naprav, športnih prireditev.

Športniki ali ne, pomembna je dobra volja, odprtost za neobičajne oblike dela in pripravljenost za sodelovanje.

Izvajalec: prof. dr. Gregor Jurak

Fakulteta za družbene vede, P23 (star del)

9. 2. 23 ob 9:00 do 12:00

TU

Tehnike govora in retorika

Veste, kako se pripraviti na govor pri nastopu? Kako pomembna je artikulacija, tempo, interpretacija? Vabljeni na delavnico.

 

Izvajalec: red. prof. dr. Tomaž Gubenšek

AGRFT, Trubarjeva 3, predavalnica 613

9. 2. 23 ob 13:00 do 16:00

TU

Poslovno komuniciranje

Vam komunikacija predstavlja izziv?
Ne veste, kako predstaviti sebe ali pa svoje delo?
Vam drugi večkrat rečejo, da ste nerodni v komunikaciji?
Bi se radi izkazali v poslovnem svetu in vas zanima poslovna komunikacija?
Kako komunikacijo prilagoditi glede na svoje značilnosti?

Pri komunikaciji ni dovolj, da se zgolj pripravimo na to, kaj bomo povedali. Za uspešnost v osebnem ali poslovnem življenju je pomembno tudi, kako bomo podali vsebino in kakšno govorico telesa bomo pri tem uporabili. Na praktičnih primerih bomo osvajali veščine uspešne poslovne komunikacije, ki je tesno povezana z neverbalno komunikacijo ter s poslovnim bontonom. Dotaknili se bomo tudi pisne komunikacije in kulture spletnega komuniciranja. 

Komunikacija za vsakogar ne glede na njegove talente in izzive!

Izvajalka: Lidija Baloh

ZOOM povezavo dobite 24h pred dogodkom na e-mail, ki ga imate v POPR-u.

10. 2. 23 ob 9:00 do 12:00

TU

Okej je povedati, da nisi okej

 

Kako začeti pogovor, komu zaupati in kdaj spregovoriti, če se znajdemo v stiski sami ali naši bližnji?

Pogosto lahko v okoljih, kjer živimo in delujemo, naletimo na ljudi, ki stigmatizirajo, celo diskriminirajo, če ima nekdo težave v duševnem zdravju. Posledično se zapremo vase, smo osamljeni in ne upamo po pomoč.

A ni treba, da stigma in diskriminacija vplivata na nas. S pogovorom lahko spremenimo slabšalno razmišljanje o ljudeh s težavami v duševnem zdravju.

 

To bo delavnica o strategijah krepitve samospoštovanja, lastnih virov moči in skupnih premislekov o razkrivanju težav v duševnem zdravju. Namenjena je vsem, ki si želijo spregovoriti in pogovoriti se o svojih težavah v duševnem zdravju ali pa težavah bližnjih, pa tehtajo, kako začeti pogovor, komu zaupati in kdaj spregovoriti.

 

Izvajalca: dr. Sanja Cukut Krilić in Dino Manzoni

UL, dvorana Ivana Hribarja

10. 2. 23 ob 9:00 do 13:00

TU

 

Prijave

Prijava na delavnice poteka prek POPR-a, povezave so zapisane v tabeli. V POPR študenti UL vstopijo preko skupine Študenti UL s svojo veljavno digitalno identiteto UL.

 

Imate vprašanje?

Dodatne informacije: kc@uni-lj.si