Fakulteta za šport

Zagovori magistrskih del

Objava zagovorov magistrski del študentov magistrskih študijskih programov Športna vzgoja in Kineziologija Fakultete za šport.

 

Študentka: Barbara Tekavec Štular

Študijski program: Športna vzgoja

Naslov magistrskega dela: Analiza gibalnega razvoja trojčkov

Zagovor: sreda, 1. 2. 2023, ob 9:30 po videopovezavi

 

Vsem želimo uspešen zagovor in srečno na nadaljnji poti.

Študentski referat