Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Virtualna simulacijska vaja zveze EUTOPIA na temo zakona o digitalnih storitvah v EU

Univerza Vrije v Bruslju skupaj z ostalimi partnericami zveze EUTOPIA (Univerza v Ljubljani, Univerza v Warwicku, Univerza CY Cergy Paris, Univerza v Göteborgu in Univerza Pompeu Fabra v Barceloni), za svoje študente pripravlja simulacijsko vajo parlamentarnega zasedanja EU. Študenti UL vabljeni k prijavi (do 17. decembra) in sodelovanju!

Kdaj? 10. in 11. februar 2022

Kje? Na spletu. Zagotovljen bo dostop do ustreznega predavanja univerze VUB.

Kaj? Simulacijska vaja o pogajanjih med institucijami in znotraj njih glede osnutka zakona o digitalnih storitvah v EU. Upoštevajte, da bo simulacija potekala v angleškem jeziku. Potrebno je zadostno znanje angleščine.

Zakaj? S to vajo se oblikovanje politike v EU prenese v prakso, saj študentom omogoča, da iz prve roke pridobijo izkušnje o institucionalnih pogajanjih, pravilih in strategijah v EU.

Ob koncu simulacijske vaje študenti prejmejo značko zveze EUTOPIA.

 

Faza 0 (prijava): do 17. decembra 2021

Študenti iz partnerskih univerz zveze EUTOPIA se za udeležbo prijavijo prek univerzitetne kontaktne točke za simulacijo EUTOPIA do 17. decembra 2021. Kontakt Univerze v Ljubljani je Mojmir Mrak, prijave pa sprejema na naslov: mojmir.mrak@ef.uni-lj.si. Kontaktne točke delujejo kot posredniki ter pomagajo študentom pri pripravi na simulacijsko vajo in udeležbi.

 

Faza 1 (priprava): do 8. februarja 2022

V prvi fazi bodo simulacijski koordinatorji univerze VUB zveze EUTOPIA vsakemu študentu dodelili vloge z drugo identiteto (alter ego), glavne vloge (predsedniki Evropske komisije, predsedstvo Sveta, vodje političnih skupin) pa bodo porazdelili med univerzami.

Študenti bodo vlogo z drugo identiteto in informativna sporočila prejeli do 21. januarja 2022, med 24. in 28. januarjem 2022 pa bodo imeli informativni sestanek s simulacijskimi koordinatorji univerze VUB zveze EUTOPIA.

Študenti se bodo nato seznanili s temo, ozadji pogajanj in posameznimi stališči njihove druge identitete (stališče države članice, stališče politične stranke ali stališče interesne skupine). Študenti morajo pripraviti in predložiti začetno politično stališče svoje druge identitete do 8. februarja 2021.

 

Faze 2–4 (simulacija): 10. in 11. februar 2022

V drugi fazi se simulacija začne s sestanki sestave Sveta EU in odbora Evropskega parlamenta, in sicer 10. februarja (poteka ves dan). Na teh sestankih študenti predstavijo začetno politično stališče svoje druge identitete in se pogajajo o stališčih sestava Sveta ter odbora Evropskega parlamenta.

V tretji fazi, ki bo potekala 11. februarja dopoldne, se manjša skupina predstavnikov Sveta in Parlamenta na tristranskem srečanju dobi s predstavniki Evropske komisije, da predstavijo svoja ločena stališča in si prizadevajo doseči skupno stališče, kar je odvisno od poteka pogajanj.

V četrti fazi 11. februarja popoldne se sestav Sveta EU in odbor Evropskega parlamenta na kratko srečata še enkrat, da se posvetujeta glede vsebine tristranskih pogovorov in glasujeta o rezultatu pogajanj. Na končnem plenarnem zasedanju so predstavljeni rezultati pogajanj (ločena ali skupna stališča).

Med pogajanji mora biti Evropska komisija v stalnem stiku. Njena naloga je zagotoviti, da predlog še naprej odraža stališče Komisije.

Posamezniki s posebnimi vlogami bodo pozvani, da Evropskemu parlamentu in Svetu predstavijo stališče interesne skupine, ki jo zastopajo. Na podoben način bodo svoje mnenje predstavili posebni organi EU. Posameznike s posebnimi vlogami spodbujamo, da med pogajanji ustvarjalno lobirajo za svoja stališča.

Mediji so bistveni vir informacij za vse udeležence pogajanj, zato bodo vse vpletene seznanjali z najnovejšim razvojem dogodkov, ko bodo ti predstavljeni prek kanalov družbenih medijev.

 

Faza 5 (anketa): 11. februarja 2022

Ob izteku 2. dneva se simulacija konča z anketo in skupno fokusno skupino, kjer vsi udeleženci predstavijo svojo izkušnjo ter proučijo nekatere učne vidike in pristope, uporabljene v igri.

Kontekst? Ta virtualna simulacijska vaja zveze EUTOPIA je organizirana v sklopu programa »Europe in the World« (Evropa v svetu) učne skupnosti zveze EUTOPIA. Več informacij je na voljo na naslovu https://eutopia-university.eu

Simulacija je tudi del meduniverzitetne zimske šole na temo Oblikovanje politike v EU: analiza digitalnih pravic v današnji EU (EU Policy-Making: Analyzing Digital Rights in Today’s EU), ki bo potekala med 7. in 18. februarjem 2022.

Meduniverzitetna zimska šola na temo oblikovanja politike v EU je plod sodelovanja med Inštitutom za evropske študije, Diplomatsko akademijo na Dunaju (Diplomatische Akademie Wien) in Univerzo na Dunaju. Hkrati je tudi modul Jean Monnet, omogočila pa jo je podpora programu Erasmus+ s strani Evropske unije.

 

Več informacij o zimski šoli je na voljo na tej povezavi.

Simulacija_letak