Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovori magistrskih del

Objava zagovorov magistrski del študentov magistrskih študijskih programov Športna vzgoja in Kineziologija Fakultete za šport.

 

Študentka: Eva Pečnik

Študijski program: Kineziologija

Naslov magistrskega dela: Kineziološko-psihološka intervencija za razvoj koordinacije in ravnotežja za deklico s posebnimi potrebami: študija primera

Zagovor: ponedeljek, 27. 9. 2021, ob 9. uri po videopovezavi

Študentka: Nuša Babnik

Študijski program: Športna vzgoja

Naslov magistrskega dela: Medpredmetno povezovanje športa in matematike v prvem triletju osnovne šole

Zagovor: ponedeljek, 27. 9. 2021, ob 09.15 po videopovezavi

Študentka: Alja Cestnik

Študijski program: Športna vzgoja

Naslov magistrskega dela: Primerjava rezultatov najboljših slovenskih plavalcev z rezultati najboljših plavalcev na svetu v obdobju od 2011 do 2020

Zagovor: ponedeljek, 27. 9. 2021, ob 10. uri po videopovezavi

Študentka: Tadeja Krapenc

Študijski program: Kineziologija

Naslov magistrskega dela: Premagovanje utrujenosti z vadbo po možganski kapi

Zagovor: ponedeljek, 27. 9. 2021, ob 13. uri po videopovezavi

Študent: Luka Mejač

Študijski program: Športna vzgoja

Naslov magistrskega dela: Analiza izvajanja programa planinstva v rednem programu osnovnih šol na področju Mestne občine Ljubljana

Zagovor: torek, 28. 9. 2021, ob 18. uri po videopovezavi

 

Vsem želimo uspešen zagovor in srečno na nadaljnji poti.

Študentski referat