Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Javno predavanje izr. prof. dr. Gorana VUČKOVIĆA pred izvolitvijo v naziv rednega profesorja

Ljubljana - Fakulteta za šport, velika predavalnica

Obveščamo vas, da bo imel izr. prof. dr. Goran VUČKOVIĆ, prof. šp. vzg. v četrtek, 28.05.2020 ob 14.00 uri na Fakulteti za šport, Gortanova 22, Ljubljana, v Veliki predavalnici, v skladu z 58. členom Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani, javno predavanje pred izvolitvijo v naziv rednega profesorja.

Tema predavanja: »ANALITIČNI PRISTOP PREUČEVANJA GIBALNIH IN TEHNIČNO-TAKTIČNIH KAZALCEV V KOMPLEKSNEM ŠPORTU – PRIMER S PODROČJA SKVOŠA«

Vljudno vabljeni!