Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Agenda 2020 – Človekove pravice in (ne)diskriminacija v športu

Ljubljana

 Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani in Slovensko društvo za filozofijo športa

vabita na okroglo mizo

Agenda 2020 – Človekove pravice in (ne)diskriminacija v športu,

ki bo

v ponedeljek, 30. novembra 2015 ob 12. uri

na Fakulteti za šport v veliki predavalnici

Olimpijska agenda 2020 z 20 + 20 priporočili za razvoj in spremembe v športu prinaša ob drugih predlogih tudi vrsto pobud za uveljavljanje človekovih pravic in odpravo diskriminacije v športu. V angleščini je objavljena na spletni strani http://www.olympic.org/Documents/Olympic_Agenda_2020/Olympic_Agenda_2020-20-20_Recommendations-ENG.pdf.

Pri okrogli mizi bodo z uvodnimi prispevki sodelovali:

  • dr. Edvard Kolar (generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije),
  • dr. Tomaž Pavlin (Fakulteta za šport),
  • Rožle Prezelj (Varuh športnikovih pravic),
  • dr. Doupona Topič Mojca (Fakulteta za šport) in
  • dr. Joca Zurc (Slovensko društvo za filozofijo športa).

Pogovor  bo po uvodnih nagovorih dekana Fakultete za šport dr. Milana Žvana in predsednika Slovenskega društva za filozofijo športa dr. Jerneja Piska povezoval dr. Lev Kreft (Slovensko društvo za filozofijo športa).

Okrogla miza je organizirana v okviru Tedna Univerze v Ljubljani.