Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Sokolstvo na Slovenskem

Ljubljana

Vabimo vas na predavanje z naslovom Sokolstvo na Slovenskem 

 

Predavanje bo v sredo, 21. januarja 2015, ob 13. uri v avli v prvem nadstropju Arhiva RS na Zvezdarski 1 v Ljubljani.

 

Predaval bo dr. Tomaž Pavlin. 

 

Sokolska telovadba.jpg

 Prva javna telovadba slovenskega društva Sokol leta 1908

(vir: Zbirka upodobitev znanih Slovencev NUK, http://dlib.si/details/URN:NBN:SI:img-OSCEN270)

 

O vsebini:

V predavanju bo pozornost posvecena razvoju sokolskega gibanja na Slovenskem, ki je pomembno zaznamovalo slovenski civilnodruštveni nacionalni in telesnokulturni razvoj. Prvo društvo Južni Sokol je bilo ustanovljeno leta 1863 v Ljubljani. S širitvijo društev v desetletjih pred prvo svetovno vojno je preraslo v množicno civilno gibanje, vpeto v slovenski nacionalizem/liberalizem. Po véliki vojni so se slovenski sokoli združili s hrvaškimi in srbskimi v Jugoslovansko sokolsko zvezo, ki je v prvem desetletju jugoslovanske države imela svoj sedež v Ljubljani. V življenje telovadcev je s šestojanuarsko diktaturo in ustanovitvijo Sokola kraljevine Jugoslavije (1929) posegel kralj Aleksander.

 

O predavatelju:

Tomaž Pavlin je diplomiral iz zgodovine in sociologije kulture na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je nadaljeval tudi podiplomski študij novejše zgodovine. Zaposlen je na Fakulteti za šport, kjer poucuje zgodovino športa, raziskovalno pa se osredotoca na zgodovino telesne kulture v novejši zgodovini.

 

Vljudno vabljeni!