Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Posvet - "V pesti sila, v srcu odličnost, v mislih domovina"

Ljubljana

Zavod za šport Republike Slovenije Planica

Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani

Muzej novejše zgodovine Slovenije

 

VABIJO na posvet 

V PESTI SILA, V SRCU ODLOČNOST, V MISLIH DOMOVINA

ob 150-letnici ustanovitve Južnega Sokola, matice sokolskega gibanja, slovenske telovadbe ali gimnastike in telesne vzgoje.

 

Posvet bo 5. in 6. decembra 2013 v viteški dvorani Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Celovška c. 23, Ljubljana.

Posvet je omogočila Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in Univerza v Ljubljani – Fakulteta za šport.

Posvet Pavlin.jpg

 

Poleti 1862 je v Ljubljani stekla pobuda o ustanovitvi telovadnega ali gimnastičnega društva, ki je bilo ustanovljeno 1.10.1863 z imenom Južni Sokol.

Sokolstvo ni bilo le znanilec moderne ideje telesne vzgoje, katere temeljna dejavnost je bila telovadba (gimnastika), pač pa nasploh temelj oblikovanja telesnokulturnega življenja na Slovenskem, ki je že pred prvo svetovno vojno zastopalo slovenstvo na mednarodnih tekmovanjih pod slovenskim narodnim imenom.

Z ustanovitvijo jugoslovanske države se je slovensko sokolstvo združilo s hrvaškim in srbskim v Jugoslovansko sokolsko zvezo in vstopilo tudi v svet olimpijstva. S prepletanjem telovadbe in narodne ideje pa je bilo sokolstvo vpeto v širša družbena dogajanja na Slovenskem in v jugoslovanski državi.   

 

Kontaktna oseba: dr. Tomaž Pavlin, Fakulteta za šport;

 

 

Četrtek, 5. 12. 2013, 9.30 – 12.00 h

Otvoritev posveta

 • Jože Podpečnik: Ljubljanski Sokol in slovensko sokolsko gibanje do prve svetovne vojne
 • Milan Pahor: Sokol v Trstu
 • Marek Waic: Sokols – the Knights of Czech Identity and Apostles of Slavic Solidarity
 • Zrinko Čustonja: Hrvatski Sokol do prvog svjetskog rata

 

Četrtek, 5. 12. 2013, 12.30 – 14.30 h

 • Aleš Šafarič: Sokolstvo in rekatolizacija
 • František Kolar: Miroslav Tyrš – the founder of Sokol
 • Ivan Čuk: Sokol dr. Viktor Murnik – oče slovenske telesne kulture
 • Gregor Starc: Sokolske sledi v učnih načrtih telovadbe med obema vojnama in njihovi učinki

 

Petek, 6. 12. 2013, 9.30 – 11.30 h

 • Tomaž Pavlin: Jugoslovanski Sokol
 • Nikola Žutić: Liberalna, antiklerikalna, i antifašistička ideologija jugoslavenskih i srpskih Sokola u Kraljevini Jugoslaviji
 • Vida Deželak Barič: Sokolstvo na Slovenskem med drugo svetovno vojno

 

Petek, 6. 12. 2013, 12.00 – 14.00 h

 • Zvonka Zupanič Slavec: Dr. Ivan Oražen (1869-1921)
 • Iztok Durjava: Engelbert Gangl: njegovo delovanje v sokolski organizaciji in njegova misel o sokolstvu
 • Zvezdan Markovič: Sokolska telesna vzgoja in starojugoslovanska vojska
 • Jasna Novak Nemec: Sokolstvo in glasba