Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

POLETNA ŠOLA »TEHNOLOGIJE V ŠPORTU« - URNIK

Ljubljana

FSP            Tehnologije v sportu1.jpgTehnologije v sportu.jpg

 

 

 

Vabimo Vas na brezplačno poletno šolo »Tehnologije v športu«, ki jo Fakulteta za šport pripravlja v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, URI RS – Soča, ISIT in drugimi domačimi institucijami ter tujimi strokovnjaki iz Helmholtz Zentrum Berlin, Case Western Reserve University in BASF.

Poletna šola je namenjena študentom in njihovim mentorjem, ki si pri svojem bodočem delu želijo uporabljati športno tehnologijo. Predavanja bodo v slovenskem in angleškem jeziku.

Poletna šola bo potekala od 13. do 21. septembra 2010 v Ljubljani (na različnih lokacijah). Z opravljenim preizkusom znanja bodo udeleženci pridobili 3KT (v okviru prostih izbirnih predmetov).

Zaradi omejenega števila mest Vas vljudno prosimo, da se za udeležbo prijavite do 9. julija na elektronski naslov ali pokličete na telefonsko številko 01 520 7841.

 

VSEBINA POLETNE ŠOLE

Polimerne tehnologije

Udeležencem bodo posredovana znanja o časovno-odvisnem vedenju polimernih materialov, ter tehnologijah izdelovanja polimernih vlaken iz katerih so izdelane plezalne vrvi. Posebna pozornost bo posvečena vedenju vrvi pri dinamičnih obremenitvah, ki so jim vrvi izpostavljene v primeru padca plezalca.
Senzorski sistemi zaznavanja gibanja

Slušatelji se bodo seznanili z osnovno metodologijo zajemanja in obdelave signalov. Prikazana bo pot signala od senzorja do končne informacije, ki jo želi imeti uporabnik. Demonstrirana bodo potrebna znanja ter predstavljene izkušnje, ki so potrebne za uspešno uporabo inercialnih senzorskih sistemov v praksi.
Rehabilitacijske tehnologije – haptična robotika

Prikazan bo način pozicijskega delovanja robotov, nadalje pa haptičnost ter dotik robotskega vmesnika s človekom, kot tudi mehanizmi vpliva na človeka. Predstavljeni bodo trenutni raziskovalni in nekateri komercialni sistemi ter področje navidezne resničnosti v rehabilitaciji in treningu.
FES tehnologije

Podane bodo osnove delovanja električne stimulacije in vpliv raznih parametrov. Zanimiva je tudi povezava električne stimulacije s športnimi aktivnostmi, kakršni sta kolesarjenje ali veslanje. Prikazana bo nadgradnja urjenja z uporabo senzorjev, ki posredujejo informacijo stimulacijskemu sistemu, športniku, bolniku, trenerju in terapevtu.
Biomehanski principi hoje, teka in navpičnega skoka pri človeku

Cilj tega modula je slušateljem podati osnovne biomehanske principe gibanja, ki upoštevajo biomehanske in anatomske značilnosti mišično-kitnih struktur. Uporabljeni bodo poenostavljeni biomehanski modeli hoje, teka in navpičnega skoka, s katerimi bomo razložili strategijo vodenja mišično-kitnih struktur.
Pravni vidiki

Pri dejavnostih v naravi občasno prihaja do težjih poškodb, ki zahtevajo dolgotrajno rehabilitacijo, tudi z uporabo modernih tehnologij. Predstavljen bo vidik civilne in kazenske odgovornosti.

 

Povezava do TV oddaje: http://www.sport-tv.si/novice/tehnologija-v-sportu/ 

 

URNIK:

 POLETNA_SOLA_PROGRAM_pon.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

POLETNA_SOLA_PROGRAM_tor.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLETNA_SOLA_PROGRAM_sr_cet.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLETNA_SOLA_PROGRAM_pet.jpg

 

 

 

 

 

POLETNA_SOLA_PROGRAM_sob.jpg

 

 

 

 

 

POLETNA_SOLA_PROGRAM_pon_tor.jpg