Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Kako do uspeha pri testih na preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj?

Ljubljana

Vse to in še več boste izvedeli na pripravah na preizkus gibalnih sposobnosti in znanj, ki bodo potekale v soboto, 12. junija 2010 pod strokovnim vodstvom učiteljev in študentov višjih letnikov Fakultete za šport.

Spoznali boste podrobnosti o posameznih testih (tek na 100 m, tek na 2400 m, skok v daljino z mesta, poligon nazaj, vesa v zgibi – za ženske oz. zgibe - za moške, plavanje 100 m), ki se bodo izvajali na preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj za vpis v prvi letnik Fakultete za šport.

Spoznali boste, katere motorične sposobnosti so pri posameznih testih pomembne in kako doseči najboljši dosežek. Pridobili boste povratno informacijo o Vaši tehniki izvedbe posameznih testov in se naučili pravilne tehnike, s katero boste lahko izboljšali svoj dosežek. Pridobili boste tudi znanja, kako načrtovati vadbo in kako vaditi v obdobju do preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj, da bo na dan preizkusa Vaš dosežek najboljši.

 

Več informacij lahko dobite tukaj.