Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

STATUSNA VPRAŠANJA SLOVENSKEGA ŠPORTA

Ljubljana

 

Vabljeni na javno razpravo ob izidu publikacije

 

STATUSNA VPRAŠANJA SLOVENSKEGA ŠPORTA

 

ki bo v četrtek 10. junija 2010, ob 18.00 uri

v sejni sobi Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, Ljubljana

 

 

Glavni namen razprave je spodbuditi širše razmišljanje o pomembnih postavkah slovenskega športa od katerih je odvisna stabilnost in učinkovitost, kakor športne politike, tako tudi športne stroke in športne prakse. Ker pričujoča razprava ni ne prva ne zadnja, smo se tokrat za uvodne razpravljalce odločili zvečine izven športne stroke. S tem želimo ponazoriti odprtost športne stroke do obšportnih strok in s tem širiti manevarski prostor za vključevanje športa v tista družbena področja v katerih je pomen športa premalo zastopan.

 

Uvodni razpravljalci

 • Marko Rajšter, generalni direktor Direktorata za šport MŠŠ (aktualnosti)
 • Tone Peršak, pisatelj, državni svetnik, župan občine Trzin (kultura in šport)
 • dr. Stanko Gerjolj, teolog, dekan Teološke fakultete UL (vera in šport)
 • dr. Andrej A. Lukšič, politolog, ekolog, Fakulteta za družbene vede UL (okolje in šport)
 • dr. Vojko Strojnik, kineziolog, Fakulteta za šport UL (znanost in šport)

 

Moderatorka

Blanka Mekinda, Enajsta akademija

 

Tisti udeleženci, ki si želijo brezplačen izvod publikacije "Statusna vprašanja slovenskega športa", naj to prosimo predhodno sporočijo, da lahko preskrbimo zadostno število izvodov.

 

Dodatne informacije

Dušan Macura, tel.: 031/ 682 811, e-pošta:.

Več informacij o Enajsti akademiji je na voljo na spletni strani www.ena-a.

 

 

VABLJENI

 

 

 

 

STATUSNA VPRAŠANJA SLOVENSKEGA ŠPORTA

 

KAZALO 

 • UVOD (Dušan Macura, Mojca Doupona Topič, Blanka Mekinda)
 • POTREBA PO GIBANJU, PSIHIČNO ZDRAVJE IN  VREDNOTE (Janek Musek)
 • FUNKCIONALNA OPREDELITEV ZDRAVJA (Alojz Ihan)
 • ŠPORT IN OKOLJE (Andrej A. Lukšič)
 • ŠPORT IN RELIGIJA (Stanko Gerijolj)
 • ŠPORT KOT KULTURA (Jože Vogrinc)
 • ŠPORT IN LITERATURA (Tone Peršak)
 • ZNANOST IN STROKA NA PODROČJU ŠPORTA (Vojko Strojnik)
 • EKONOMSKI UČINKI ŠPORTA (Katarina Zajc)
 • SLOVENIJA IN ŠPORT V EVROPI (Zoran Verovnik)
 • STRATEŠKO  NAČRTOVANJE: ŠPORT V LJUBLJANI DO LETA 2012 (Marta Bon, Marko Kolenc, Borut Peršolja, Gregor Tomc)
 • SPREMEMBE V DRUŽBI ZAHTEVAJO NOVO KONCEPTUALNO ZASNOVO ŠPORTNE VZGOJE (Marjeta Kovač, Gregor Jurak, Janko Strel)
 • ŠPORT NA SLOVENSKEM (Peter Mikša)
 • ZAKLJUČKI (Dušan Macura, Mojca Doupona Topič, Blanka Mekinda)
 • PODATKI O AVTORJIH

 

Recenzenta

 • dr. Lev Kreft, dr. Rado Pišot,

Uredniki

 • Dušan Macura, dr. Mojca Doupona, Blanka Mekinda