Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Predlog spremenjenih normativov in standardov znižuje kakovost dela v srednješolskih športnih oddelkih

Ljubljana

MŠŠ je objavilo javno razpravo o Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva in njegovo obrazložitev. Pravilnik v nasprotju s strokovnimi argumenti predlaga večje število dijakov v vadbenih skupinah gimnazijskih športnih oddelkov in ne priznava športnih oddelkov v srednjih strokovnih in tehničnih šolah, čeprav ti uspešno obstajajo že peto leto.

 

V prihodnjih dneh bodo potekale različne razprave, na katerih bo strokovna javnost (učitelji športne vzgoje v športnih oddelkih, ravnatelji srednjih šol s športnimi oddelki, Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, nacionalne panožne športne zveze, OKS) izpostavila neustrezne rešitve. Vabljeni k javni razpravi in mnenju o predlaganih rešitvah ().

 

Pripombe oddelka športne vzoje na FŠ

Pripombe ravnateljev

Pripombe na pravilnik o normativih SŠ_ZŠOMS

Pripombe na nov pravilnik - Matjaž Plesec