Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Strokovni posvet Vadba na delovnem mestu

Ljubljana

Kraj: Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana

Koncept
Posvet, skozi razčlenitev temeljnih človekovih potreb, sledi najbolj aktualnim vprašanjem sodobnega časa. Skrb za naravne in družbene vire vključuje skrb za ljudi. Uspešno opravljanje življenjskih in delovnih nalog ni možno brez skrbi za osebno počutje, zdravje in opravilnost. Poleg kompetenosti je neizogibni pogoj uspešnega delovanja človeka tudi njegova zmogljivost. Zaradi nesorazmernega vpliva tehnologij na sodobno delo in življenje je redna in posebej načrtovana vadba postala bazična potreba ljudi.
Visoko razvite države in družbeno odgovorna podjetja ter druge organizacije vadbo med delovnim časom štejejo za sestavni del opravilnosti in učinkovitosti delovnega procesa.

Namen
Glavni namen posveta je predstaviti vadbo med delovnim časom oziroma vadbo kot temeljno potrebo in pravico sodobnega človeka. Skozi posvet bodo podane tehtne utemeljitve in predstavljeni vadbeni vzorci ter organizacijske možnosti za uvedbo/razvoj vadbe med delovnim časom. Koncept vadbe med delovnim časom vsebuje tudi druge okoliščine (vadba doma, med potovanjem itd.) in v širšem smislu pomeni priložnostno vadbo v različnih okoliščinah, delovni proces pa je osrednja kategorija gospodarskega in družbenega razvoja.

Urnik
10.00 - 13.00:  Predavanja in razprava (velika predavalnica Fakultete za šport)

 • dr. Metoda Dodič Fikfak, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa   Zdravstveni status in delazmožnost
 • dr. Janez Musek, Filozofska fakulteta UL, Oddelek za psihologijo   Gibanje in vadba kot primarna potreba
 • dr. Alojz Ihan, Medicinska fakulteta UL   Funkcionalno zdravje
 • dr. Vojko Strojnik, Fakulteta za šport UL   Posebne oblike vadbe
 • dr. Boštjan Šimunič, Znanstveno raziskovalno središče UP   Posebne delovne obremenitve
 • Dušan Macura, Enajsta akademija   Vadbeni vzorci
 • dr. Branka Berce Bratko, Državni zbor RS   Organiziranost vadbe v javnih inštitucijah
 • dr. Maja Bučar Pajek, Fakulteta za šport   Vadbeni programi

13.00 - 14.00:  Odmor

14.00 - 17.00:  Praktične delavnice - predstavitev oblik vadbe

 • Vadba na stolu (bazenska predavalnica na Fakulteti za šport)
 • Pilates (plesna dvorana na Fakulteti za šport)
 • Vadba proti bolečinam v križu (športna dvorana Mangart na Fakulteti za šport)
 • Priložnostna vadba (športna dvorana Mangart na Fakulteti za šport)

17.00 - 18.00:  Sklepna vprašanja in konzultacije

Ciljne skupine
Posvet je namenjen kadrovikom, organizatorjem in upravljalcem delovnega procesa ter drugim zainteresiranim.

Koristi
Na posvetu se bodo udeleženci seznanili s konceptom vadbe med delovnim časom in možnostmi za vzpostavitev/razvoj tega koncepta. Omenjeni koncept je možno vključiti v programske vsebine pri prijavi na razpise s področja človeških virov, problematike zaposljivosti, delazmožnosti itd.
Pridobljena spoznanja udeleženci lahko uporabijo kot referenco pri strokovnem napredovanju.

Posebnosti
Za nekatere praktične delavnice je priporočljiva športna oprema. Za hrambo oblačil so na voljo garderobne omarice. 

Kotizacija
Kotizacija 50 € na udeleženca se vplača na transakcijski račun št. 0510  0801 0075  091, Zavod Enajsta akademija, Rozmanova 6, 1000 Ljubljana.
Udeleženci na dan posveta dobijo potrdilo o udeležbi, ki je uporabno za točkovanje pri strokovnem napredovanju. 

Prijave
Prijave na priloženem obrazcu. Zaradi zagotovitve mest prosimo, da prijavnico posredujete do 2.4.2010.

Prijavnica

Dodatne informacije
Dušan Macura, tel.: 031/682 811, e-pošta: info@ena-a.net, faks: 01 520 13 03.
Več informacij o Enajsti akademiji je na voljo na spletni strani www.ena-a.net, več informacij o dejavnostih Fakultete za šport pa na www.fakultetazasport.si
 

Posvet sodi v sklop raziskovanja civilno družbenih mehanizmov.

Pokrovitelji:

 Elan_logo.png

Logo_vadba2.png