Inštruktor športne rekreacije - Pilates - le za študente in diplomante Fakultete za šport

Termini: 24.11.2017 - 21.01.2018

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 65

Število razpisanih mest: 20

Število prostih mest: 0


Opis:

Fakulteta za šport razpisuje izvedbo usposabljanja za pridobitev naziva Inštruktor športne rekreacije – Pilates v prilagojeni obliki za študente in diplomante Fakultete za šport.

Namen usposabljanja

Program za pridobitev naziva Inštruktor športne rekreacije  - Pilates omogoča slušateljem:

 • Osvojiti osnovna teoretična in praktična znanja za učinkovito vodenje skupinske in individualne Pilates vadbe različnih starostnih skupin.
 • Natančno poznavanje tehnike in metodike osnovnih in nadaljevalnih Pilates vaj.
 • Prepoznavanje in odpravljanje napak med izvedbo osnovnih in nadaljevalnih Pilates vaj in uporaba nekaterih pripomočkov (trak, fitnes obroč) z namenom učinkovitejše izvedbe in pravilnejše izvedbe vaj pri posameznikih z različnimi stanji skeletno – mišičnega sistema .
 • Tečajniki  se bodo naučili tudi prilagajati vadbo individualnim potrebam posameznika.

Vsa pridobljena znanja jim bodo po uspešno končanem usposabljanju omogočila kvalitetno in varno delo z vadečimi na področju pilates vadbe kot inštruktorji športne rekreacije – Pilates.

Usposabljanje bo zajemalo specialne vsebine pilatesa potrebne za samostojno in kakovostno delo na področju pilatesa vadbe. Ostale vsebine imajo kandidati priznane iz naslova izobrazbe, oziroma opravljenih izpitov na Fakulteti za šport.

Vodja programa usposabljanja in tečaja

Vodja programa usposabljanja in tečaja je dr. Maja Bučar Pajek.

Trajanje tečaja

Tečaj bo potekal skladno z objavljenim urnikom. Le-ta je objavljen na povezavi URNIK.

Pogoji dokončanja

Pogoje dokončanja bo vodja usposabljanja razložila na uvodni uri usposabljanja.


Kotizacija:

Cena tečaja

Cena tečaja je 330,00€. Rok za prijavo in plačilo je petek, 17.11.2017.

PRIJAVE

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 15 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 20.

 1. Pogoji za prijavo

Kandidat mora za prijavo na usposabljanja izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Polnoletnost
 • Končana najmanj 3-letna poklicna šola
 • 1 leto izkušenj (kot udeleženec vadbe ali pedagoških izkušenj) s področja različnih rekreativnih vadb
 • Status študenta Fakultete za šport ali diplomant Fakultete za šport.
 1. Dokazila

Kandidati morajo poleg prijavnice ob prijavi predložiti sledeča dokazila:

 • Potrdilo o diplomiranju ali o statusu študenta Fakultete za šport.
 • Potrdilo podjetja, društva ali drugega organizatorja rekreativne vadbe o vsaj enem letu izkušenj kot udeleženec vadbe, oziroma izjava kandidata o 1 letnih izkušnjah kot udeleženec vadbe (obrazec – IZJAVA).
 1. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi podatke o plačniku. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si.

 1. Odjava

Rok za odjavo je petek, 17.11.2017. Odjave, prejete do navedenih datumov, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT Za več informacij nam lahko pišete na martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik

Izjava