RAZPIS SPLOŠNEGA DELA TEČAJA ZA USPOSABLJANJE ZA STROKOVNO DELO V ŠPORTU ZA TRENERJE

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


1 + 0 =

Termini: 30.11.-10.12.2012

Število razpisanih mest: 50

Število prostih mest: 50


Opis:

 Fakulteta za šport razpisuje sklop predavanj splošnih vsebin, ki so sestavni del programov usposabljanj 1. In 2. stopnje  za naziv »trener …..«.

Splošni del tečaja bo potekal v dveh zaporednih vikendih in bo trajal 36 ur. Specialni del usposabljanja kandidati opravijo pri panožnih športnih zvezah.

 

Vsebine splošnega dela tečaja:

 

1.       Osnove športne medicine  in prva pomoč (5 ur)

2.       Osnove psihologije v športu (7 ur)

3.       Osnove teorije in metodike športnega treniranja (16 ur)

4.       Osnove didaktike v športu (2 ure)

5.       Management v športu (2uri)

6.       Zgodovinski razvoj športa (2 uri)

7.       Etika v športu (2 uri)

 


Opombe:

RAZPIS

 

PRIJAVNICA