Skoči na vsebino

Strokovni delavec 2 - Športno treniranje - ODBOJKA, PARAODBOJKA - ODBOJKA SEDE

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


6 - 3 =

Termini: od 31. 5. 2024 do 1. 7. 2024

Koordinator: dr. Marko Zadražnik

Trajanje: 80 ur

Število razpisanih mest: 40

Število prostih mest: 14


Opis:

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA

Strokovni delavec 2_ Športno treniranje_ ODBOJKA, PARAODBOJKA - ODBOJKA SEDE

 

 

PRIREDITELJ

Odbojkarska zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja, DOTS-društvo odbojkarskih trenerjev Slovenije kot organizator ter Fakulteta za šport, ki zagotavlja vrhunske predavatelje in prostor za izvedbo.

 

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana.

https://goo.gl/maps/fgA5zwYUWyx25MAa9

 

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje traja od 31. 5. 2024 do 1. 7. 2024 (zajema samo specialni del - posebne vsebine), izpitni roki po dogovoru.

(Termin tečaja obveznih vsebin 2. stopnje za vse športe je objavljen na POVEZAVI)

URNIK

 

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je dr. Marko Zadražnik.

 

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Temeljni cilj usposabljanja je usposobiti tečajnike za načrtovanje, organizacijo, izvedbo in spremljanje procesa športne vadbe. Z zaključenim programom usposabljanja na drugi stopnji posameznik pridobi naziv strokovni delavec 2.

 

POGOJI DOKONČANJA

Kandidat mora imeti:

 • Prisotnost mora biti vsaj  80% na teoretičnem in praktičnem delu posebnih vsebin.
 • Teoretični izpit: uspešno zaključeno preverjanje posebnih vsebin.
 • Praktični izpit: izdelava poročila o tekmi
 • Izdelana in pozitivno ocenjena seminarska naloga (Analiza izbrane tekme na osnovi statistične analize z DATA VOLLEY programom ali s strani nosilca odobreno ustrezno temo).

Razpišejo se najmanj 3 izpitni roki. Izpitno komisijo imenuje nosilec programa usposabljanja za vsak rok posebej in jo sestavlja eden od predavateljev, ki je predaval na usposabljanju. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje izpitna komisija, ki ima predsednika in dva člana. Izpit se ocenjuje kot »opravil« ali »ni opravil«. Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku 3 let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora ponovno udeležiti usposabljanja.

 

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih in predloženim dokazilom o opravljenih obveznih vsebinah, prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Strokovni delavec 2_ Športno treniranje_ ODBOJKA, PARAODBOJKA - ODBOJKA SEDE.

 

Razpisano usposabljanje zajema le specialni del vsebin, zato morajo kandidati opraviti še tečaj obveznih vsebin, na katerega se je potrebno posebej prijaviti

Kotizacija za obvezne vsebine ni vključena v ceno usposabljanja in jo kandidati plačajo neposredno izvajalcu (FŠ), OZS na marko.zadraznik@fsp.uni-lj.si  pa posredujejo potrdilo o opravljenem tečaju obveznih vsebin. 


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja je odvisna od števila prijavljenih.

Število prijavljenih

Cena prijavnine

12

788,00 €

13 do 15

667,00 €

16 in več

542,00 €

Plačilo mora biti poravnano pred pričetkom usposabljanja.

V ceno je vključeno gradivo in opravljanje izpita.

 

PRIJAVE

1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 12 kandidatov. Maksimalno število sprejetih kandidatov je 30.

 

2. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Starost najmanj 18 let
 • Dosežena najmanj srednja poklicna izobrazba
 • Strokovna usposobljenost prve stopnje, pridobljena po programu usposabljanja za isto športno panogo (Strokovni delavec 1 – Športno treniranje – Odbojka, odbojka sede)
 • Eno leto športno pedagoških izkušenj.

 

3. Dokazila

Kandidati morajo ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Podpisano prijavnico
 • Dokazilo o polnoletnosti (preslikava osebnega dokumenta)
 • Dokazilo o izobrazbi (preslikava spričevala, diplome…)
 • Dokazilo o strokovni usposobljenosti  (preslikava diplome SD1-ŠT-Odbojka, odbojka sede ali SD1-ŠT-Odbojka, paraodbojka – odbojka sede), usposobljenost iz preteklosti (2. stopnja)
 • Dokazilo o športno pedagoških izkušnjah (potrdilo iz kluba, društva…)

 

4. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti izpolniti E- prijavo na spletni strani Fakultete za šport, Inštitut za šport, https://www.fsp.uni-lj.si/institut-za-sport/cvus/strokovno-usposabljanje/aktualni-tecaji/. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. Prijavnico je potrebno tudi natisniti in podpisati, v primeru da je plačnik društvo ali klub sta potrebna tudi podpis in žig organizacije. Po oddani e-prijavi naj kandidat sledi navodilom, ki jih bo prejel na svoj elektronski naslov. Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ali svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

 

5. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je sreda, 5. 5. 2024. Rok za plačilo kotizacije je petek, 24. 5. 2024.


Opombe:

Odjava

Rok za odjavo je sreda, 5. 5. 2024. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti.

 

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.