Skoči na vsebino

On line TEČAJ OBVEZNIH VSEBIN za programe usposabljanja za strokovno delo v športu 2. STOPNJE po ZŠpo-1 za vse panoge

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


8 - 5 =

Termini: 30.5.2024 - 12.6.2024

Koordinator: Matjaž Kuzma

Trajanje: 20

Število razpisanih mest: 100

Število prostih mest: 25


Opis:

Fakulteta za šport razpisuje sklop predavanj obveznih vsebin, ki predstavljajo obvezni del vseh programov usposabljanja  2. stopnje sprejetih po Zakonu o športu, ki je v veljavi od 24.6.2017.

KRAJ

Tečaj bo izveden na daljavo preko ene od aplikacij za učenje na daljavo (Zoom).

 

TRAJANJE TEČAJA

Od torka, 30. 5. 2024 do četrtka 12. 6. 2024.

Urnik tečaja obveznih vsebin 2. stopnja_junij 2024.pdf

 

Četrtek, 30.5.2024               16:00-19:00

Torek, 4.6.2024                    16:00-19:00

Sreda, 5.6.2024                   16:00-19:00

Četrtek, 6.6.2024                 16:00-19:00

Petek, 7.6.2024                   16:00-19:00

Sreda, 12.6.2024               16:00-21:00

 

Torek, 18.6.2024             17:00-18:00             On line IZPIT

 

Podroben razpored s temami in predavatelji bodo kandidati dobili pred začetkom predavanj.

 

VODJA TEČAJA

Vodja tečaja je Matjaž Kuzma, Fakulteta za šport.        

 

PREDMETNIK TEČAJA

Predmet

Standard znanja

Število ur

Preventiva športnih poškodb

in pretreniranost

Pozna najpogostejše akutne in kronične poškodbe v športu

Pozna mehanizme preventivnega ukrepanja (vadba, regeneracija, prehrana)

5

Organizacija in upravljanje

Pozna ureditev, delovanje in financiranje športa v Sloveniji

Pozna zbirke podatkov na področju športa

Pozna pogoje za organizacijo in izvedbo športnih prireditev

3

Osnove športnega treniranja

Ima osnovna znanja fiziološkega delovanja človeka

Pozna celovitost upravljanja procesa športnega treniranja (zakonitosti, načela, opravila, vrednotenje, načrtovanje - ciklizacija)

Pozna živčno-mehanske osnove gibanja

Pozna ustrezna vadbena sredstva in metode športnega treniranja

12

 

 

 

Predmete bodo predavali predavatelji Fakultete za šport, ki so vrhunski strokovnjaki na svojem področju!

 

Udeleženci bodo po uspešno opravljenem izpitu prejeli potrdilo o opravljenih obveznih vsebinah za programe usposabljanja za strokovno delo v športu 2. stopnje. Potrdilo velja za vse športne panoge oziroma športna področja.


Kotizacija:

CENA TEČAJA

 • 90,00 EUR  - zgodnja prijava – prijave in plačila prejeta do vključno petka, 10.05.2024,
 • 120,00 EUR  - prijave in plačila prejeta od sobote 11.05.2024 do vključno petka, 24.05.2024.

PRIJAVE

1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 40 kandidatov.

2. Pogoji za prijavo

Za prijavo na tečaj obveznih vsebin 2. stopnje morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Strokovna usposobljenost prve stopnje, pridobljena po programu usposabljanja za izbrano športno panogo (Strokovni delavec 1 – Športno treniranje – izbrani šport)
 • Eno leto športno pedagoških izkušenj
 • Starost najmanj 18 let
 • Najmanj srednja poklicna izobrazba

3. Dokazila

 • Podpisana prijavnica
 • Dokazilo o strokovni usposobljenosti (preslikava diplome o strokovni usposobljenosti)
 • Dokazilo o športno pedagoških izkušnjah (izda društvo, klub, zveza,..)
 • Dokazilo o polnoletnosti (preslikava osebne izkaznice/potnega lista)
 • Dokazilo o izobrazbi (preslikava spričevala/ diplome…)

4. Pogoji dokončanja

 • Prisotnost na najmanj 80 % obveznih vsebin
 • Opravljen teoretični preizkus iz obveznih vsebin

 

5. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti izpolniti E- prijavo na spletni strani Fakultete za šport, Inštitut za šport,        CVUŠ – Strokovno usposabljanje – Aktualni tečaji.

V kolikor plačnik prijavnine ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. Prijavnico je potrebno natisniti in podpisati, v primeru da je plačnik društvo ali klub, sta potrebna tudi podpis in žig organizacije. Po oddani e-prijavi naj kandidat sledi navodilom, ki jih bo prejel na svoj elektronski naslov. Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika in svoj elektronski naslov prejel račun za plačilo prijavnine.

 

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov Usposabljanje@fsp.uni-lj.si .

 

6. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je petek, 24.05.2024. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!


Opombe:

7. Odjava

Rok za odjavo je petek, 24.05.2024. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.

 

KONTAKT

 

Za več informacij nam lahko pišete na Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.