Kompleksni psihodiagnostični pregled

 

Vključuje pregled kompleksnega sklopa psihičnih značilnosti športnika ali pacienta. Pregled vključuje pisno testiranje (do 1,5 ure), psihološko analizo vseh vprašalnikoV, pisno interpretacijo za celoten sklop z izdelavo psihološkega profila in po želji tudi ustno interpretacijo s športnikom (rekreativcem) ali njegovim trenerjem.     Pregled vključuje analizo najširšega sklopa psihičnih značilnosti, npr. analiza psihološkega profila športnika, skupno analizo strukture osebnosti, analizo motivacije za trening in tekmovanje, analizo reagiranja v stresnih situacijah ipd., skladno z željami in potrebami panoge, iz katere prihaja športnik. Po prvem pogovoru predstavimo načrt pregleda, se dogovorimo o potrebah in prilagodimo analizo posameznikovim potrebam. Uporabljamo doma in v svetu preverjene in zanesljive ter veljavne psihodiagnostične inštrumente. Možna je aplikacija tako za športne kot nešportne situacije.