Skoči na vsebino

Številka 1 in 2, 2011

Ples

Kazalo

-
KAZALO

Uvodnik

Meta Zagorc
"MARŠ NA PLES"

Intervju

Diana Hudolin
PLES JE NJENA LJUBEZEN IN NJENO ŽIVLJENJE: INTERVJU Z DR. METO ZAGORC

Aktualno

Gregor Jurak
KAKO NAPREJ PRI FINANCIRANJU RAZISKOVANJA V ŠPORTU?

Športna vzgoja

Silvo Kristan
ŠOLSKO ŠPORTNO VZGOJE JE POTREBA PREVREDNOTITI

Iz prakse za prakso

Lovro Beranič
KOŠARKARSKI NAPAD "5 MEST" PROTI OSEBNI OBRAMBI

Jernej Kapus
KAKŠNO JE PLAVALNO ZNANJE KANDIDATOV PRI SPREJEMNEM POSTOPKU ZA VPSI NA ŠTUDIJ UNIVERZE V LJUBLJANI, FAKULTETE ZA ŠPORT?

Športna terminologija

Silvo Kristan
TUDI IZRAZJE JE KAZALEC ODLIČNOSTI

Športna rekreacija

Herman Berčič
DOŽIVETJA PREOBREMENJENOSTI NA DELAVNEM MESTU IN NJIHOVO OBVLADOVANJE

Športna medicina

Ana Tratnik, Nejc Šarabon
PREGLED METOD ZA VREDNOTENJE TELESNE DRŽE

Cescutti Matej, Mojca Divjak, Klemen Stražar
UČINKOVITOST VADBE ZA PREPREČEVANJE POŠKODB SPREDNJE KRIŽNE VEZI PRI ROKOMETAŠICAH IN NOGOMETAŠICAH

Nove knjige

Herman Berčič
"ŠPORT V TURIZMU"

Sergio Tavčar
JUGOSLAVIJA, KOŠARKA IN TELEVIZIJSKI REPORTER (LA JUGOSLAVIA, IL BASKET E UN TELECRONISTA)

Glas mladih

Janja Bučar, Maja Pori
ZAKAJ SE UDELEŽUJEMO MNOŽIČNIH REKREATIVNIH TEKAŠKIH PRIREDITEV?

Raziskovalna dejavnost

Gregor Jurak
ANALIZA VPLAČANEGA DAVKA NA DODANO VREDNOST ŠPORTA

Polona Palma, Ina Sok, Nejc Šarabon
VPLIV SENZORIČNO MOTORIČNE VADBE NA RAVNOTEŽJE PRI ROKOMETAŠIH

Frane Erčulj, Mitja Bračič
PRIMERJAVA MORFOLOŠKIH ZNAČILNOSTI NAJBOLJŠIH EVROPSKIH IN SLOVENSKIH MLADIH KOŠARKARIC

Anton Ušaj, Nejc Kapus, Boro Štrumbelj, Stojan Burnik
ALI JE AKLIMATICAZIJA BOLJ POMEMBNA OD VADBENIH UČINKOV PRI ALPINISTIH NA ODPRAVAH V VISOKIH GORAH?

Mateja Videmšek, Jože Štihec, Maja Meško, Damir Karpljuk, Jera Zajec
ANALIZA KADROVSKIH DEJAVNIKOV ZA IZVAJANJE GIBALNIH/ŠPORTNIH DEJAVNOSTI V VRTCU

Jasna Smlatić, Rosanda Raškovič Malanaršič, Suzana Mlinar
GIBALNA DEJAVNOST ŽENSK V ČASU NJIHOVE NOSEČNOSTI

Primož Pori, Uroš Mohorič, Marko Šibila
RAZLIKE V NEKATERIH PARAMETRIH OBREMENITVE IN NAPORA ROKOMETAŠEV PRI IZVAJANJU TREH RAZLIČNIH VAJ PROTINAPADA IN VRAČANJA V OBRAMBO

PRILOGA

Meta Zagorc, Tina Jarc Pifrar, Petra Zaletel, Nataša lovše Pepelnak, Leon Šimenc
USTVARJALNO GIBALNA IMPROVIZACIJA

Petra Zaletel, Meta Zagorc
OSVAJANJE RITMA KOT ZAČETKA PLESNO-GIBALNIH DEJAVNOSTI

Mateja Videmšek, Petra Zaletel, Tina Jarc Šifrar, Meta Zagorc
PLESNE DEJAVNOSTI V VRTCU

Petra Zaletel, Jernej Čamernik
TELESNA SESTAVA PLESALK IN PLESALCEV

Tina Jarc Šifrar, Petra Zaletel, Sojar Voglar, Bor, Meta Zagorc
GIBALNE SPOSPOBNOSTI PLESALCEV STANDARDNIH PLESOV

Borut Fonda, Nejc Šarabon, Andrew Greenwood
SPREMINJANJE SILE NA PODLAGO KOT POSLEDICA RAZLIČNIH TEHNIČNIH ZAHTEV PRI VERTIKALNIH SKOKIH: ŠTUDIJA NA BALETNIH PLESALCIH

Petra Zaletel, Meta Zagorc
AEROBIKA V KONDICIJSKI PRIPRAVI PLESALCEV

Nastja Kanduč, Meta Zagorc
POMEMBNOST RAZVOJA GIBALNIH SPOSOBNOSTI JAZZ PLESALCEV - KOORDINACIJA

Petra Zaletel, Meta Zagorc
OSEBNOSTNE LASTNOSTI PLESALK IN PLESALCEV RAZLIČNIH PLESNIH ZVRSTI

Katja Farčnik, Petra Zaletel, Maja Pori
ZAKAJ SE ODLOČIMO ZA OBISK PLESNEGA TEČAJA?

Jerneja Prosen, Petra Zaletel, Tina Jarc Šifrar, Meta Zagorc
SALSA - NAJPUPOLARNEJŠA OBLIKA DRUŽABNEGA PLESA

Tina Jarc Šifrar, Primož Pori
NOVA DIMENZIJA URAVNOTEŽENEGA GIBANJA - GYROTONIC EXPANSION SYSTEM


-
KAZALO


KAZALO


Meta Zagorc
"MARŠ NA PLES"


MARŠ NA PLES


Diana Hudolin
PLES JE NJENA LJUBEZEN IN NJENO ŽIVLJENJE: INTERVJU Z DR. METO ZAGORC


PLES JE NJENA LJUBEZEN IN NJENO ŽIVLJENJE: INTERVJU Z DR. METO ZAGORC


Gregor Jurak
KAKO NAPREJ PRI FINANCIRANJU RAZISKOVANJA V ŠPORTU?


KAKO NAPREJ PRI FINANCIRANJU RAZISKOVANJA V ŠPORTU?


Silvo Kristan
ŠOLSKO ŠPORTNO VZGOJE JE POTREBA PREVREDNOTITI


ŠOLSKO ŠPORTNO VZGOJE JE POTREBA PREVREDNOTITI


Lovro Beranič
KOŠARKARSKI NAPAD "5 MEST" PROTI OSEBNI OBRAMBI


KOŠARKARSKI NAPAD "5 MEST" PROTI OSEBNI OBRAMBI


Jernej Kapus
KAKŠNO JE PLAVALNO ZNANJE KANDIDATOV PRI SPREJEMNEM POSTOPKU ZA VPSI NA ŠTUDIJ UNIVERZE V LJUBLJANI, FAKULTETE ZA ŠPORT?


KAKŠNO JE PLAVALNO ZNANJE KANDIDATOV PRI SPREJEMNEM POSTOPKU ZA VPSI NA ŠTUDIJ UNIVERZE V LJUBLJANI, FAKULTETE ZA ŠPORT?


Silvo Kristan
TUDI IZRAZJE JE KAZALEC ODLIČNOSTI


TUDI IZRAZJE JE KAZALEC ODLIČNOSTI


Herman Berčič
DOŽIVETJA PREOBREMENJENOSTI NA DELAVNEM MESTU IN NJIHOVO OBVLADOVANJE


DOŽIVETJA PREOBREMENJENOSTI NA DELAVNEM MESTU IN NJIHOVO OBVLADOVANJE


Ana Tratnik, Nejc Šarabon
PREGLED METOD ZA VREDNOTENJE TELESNE DRŽE


PREGLED METOD ZA VREDNOTENJE TELESNE DRŽE


Cescutti Matej, Mojca Divjak, Klemen Stražar
UČINKOVITOST VADBE ZA PREPREČEVANJE POŠKODB SPREDNJE KRIŽNE VEZI PRI ROKOMETAŠICAH IN NOGOMETAŠICAH


UČINKOVITOST  VADBE ZA PREPREČEVANJE POŠKODB SPREDNJE KRIŽNE VEZI PRI ROKOMETAŠICAH IN NOGOMETAŠICAH


Herman Berčič
"ŠPORT V TURIZMU"


"ŠPORT V TURIZMU"


Sergio Tavčar
JUGOSLAVIJA, KOŠARKA IN TELEVIZIJSKI REPORTER (LA JUGOSLAVIA, IL BASKET E UN TELECRONISTA)


JUGOSLAVIJA, KOŠARKA IN TELEVIZIJSKI REPORTER (LA JUGOSLAVIA, IL BASKET E UN TELECRONISTA)


Janja Bučar, Maja Pori
ZAKAJ SE UDELEŽUJEMO MNOŽIČNIH REKREATIVNIH TEKAŠKIH PRIREDITEV?


ZAKAJ SE UDELEŽUJEMO MNOŽIČNIH REKREATIVNIH TEKAŠKIH PRIREDITEV?


Gregor Jurak
ANALIZA VPLAČANEGA DAVKA NA DODANO VREDNOST ŠPORTA


ANALIZA VPLAČANEGA DAVKA NA DODANO VREDNOST ŠPORTA


Polona Palma, Ina Sok, Nejc Šarabon
VPLIV SENZORIČNO MOTORIČNE VADBE NA RAVNOTEŽJE PRI ROKOMETAŠIH


VPLIV SENZORIČNO MOTORIČNE VADBE NA RAVNOTEŽJE PRI ROKOMETAŠIH


Frane Erčulj, Mitja Bračič
PRIMERJAVA MORFOLOŠKIH ZNAČILNOSTI NAJBOLJŠIH EVROPSKIH IN SLOVENSKIH MLADIH KOŠARKARIC


PRIMERJAVA MORFOLOŠKIH ZNAČILNOSTI NAJBOLJŠIH EVROPSKIH IN SLOVENSKIH MLADIH KOŠARKARIC


Anton Ušaj, Nejc Kapus, Boro Štrumbelj, Stojan Burnik
ALI JE AKLIMATICAZIJA BOLJ POMEMBNA OD VADBENIH UČINKOV PRI ALPINISTIH NA ODPRAVAH V VISOKIH GORAH?


ALI JE AKLIMATICAZIJA BOLJ POMEMBNA OD VADBENIH UČINKOV PRI ALPINISTIH NA ODPRAVAH V VISOKIH GORAH?


Mateja Videmšek, Jože Štihec, Maja Meško, Damir Karpljuk, Jera Zajec
ANALIZA KADROVSKIH DEJAVNIKOV ZA IZVAJANJE GIBALNIH/ŠPORTNIH DEJAVNOSTI V VRTCU


ANALIZA KADROVSKIH DEJAVNIKOV ZA IZVAJANJE GIBALNIH/ŠPORTNIH DEJAVNOSTI V VRTCU


Jasna Smlatić, Rosanda Raškovič Malanaršič, Suzana Mlinar
GIBALNA DEJAVNOST ŽENSK V ČASU NJIHOVE NOSEČNOSTI


GIBALNA DEJAVNOST ŽENSK V ČASU NJIHOVE NOSEČNOSTI


Primož Pori, Uroš Mohorič, Marko Šibila
RAZLIKE V NEKATERIH PARAMETRIH OBREMENITVE IN NAPORA ROKOMETAŠEV PRI IZVAJANJU TREH RAZLIČNIH VAJ PROTINAPADA IN VRAČANJA V OBRAMBO


RAZLIKE V NEKATERIH PARAMETRIH OBREMENITVE IN NAPORA ROKOMETAŠEV PRI IZVAJANJU TREH RAZLIČNIH VAJ PROTINAPADA IN VRAČANJA V OBRAMBO


Meta Zagorc, Tina Jarc Pifrar, Petra Zaletel, Nataša lovše Pepelnak, Leon Šimenc
USTVARJALNO GIBALNA IMPROVIZACIJA


USTVARJALNO GIBALNA IMPROVIZACIJA


Petra Zaletel, Meta Zagorc
OSVAJANJE RITMA KOT ZAČETKA PLESNO-GIBALNIH DEJAVNOSTI


OSVAJANJE RITMA KOT ZAČETKA PLESNO-GIBALNIH DEJAVNOSTI


Mateja Videmšek, Petra Zaletel, Tina Jarc Šifrar, Meta Zagorc
PLESNE DEJAVNOSTI V VRTCU


PLESNE DEJAVNOSTI V VRTCU


Petra Zaletel, Jernej Čamernik
TELESNA SESTAVA PLESALK IN PLESALCEV


TELESNA SESTAVA PLESALK IN PLESALCEV


Tina Jarc Šifrar, Petra Zaletel, Sojar Voglar, Bor, Meta Zagorc
GIBALNE SPOSPOBNOSTI PLESALCEV STANDARDNIH PLESOV


GIBALNE SPOSPOBNOSTI PLESALCEV STANDARDNIH PLESOV


Borut Fonda, Nejc Šarabon, Andrew Greenwood
SPREMINJANJE SILE NA PODLAGO KOT POSLEDICA RAZLIČNIH TEHNIČNIH ZAHTEV PRI VERTIKALNIH SKOKIH: ŠTUDIJA NA BALETNIH PLESALCIH


SPREMINJANJE SILE NA PODLAGO KOT POSLEDICA RAZLIČNIH TEHNIČNIH ZAHTEV PRI VERTIKALNIH SKOKIH: ŠTUDIJA NA BALETNIH PLESALCIH


Petra Zaletel, Meta Zagorc
AEROBIKA V KONDICIJSKI PRIPRAVI PLESALCEV


AEROBIKA V KONDICIJSKI PRIPRAVI PLESALCEV


Nastja Kanduč, Meta Zagorc
POMEMBNOST RAZVOJA GIBALNIH SPOSOBNOSTI JAZZ PLESALCEV - KOORDINACIJA


POMEMBNOST RAZVOJA GIBALNIH SPOSOBNOSTI JAZZ PLESALCEV - KOORDINACIJA


Petra Zaletel, Meta Zagorc
OSEBNOSTNE LASTNOSTI PLESALK IN PLESALCEV RAZLIČNIH PLESNIH ZVRSTI


OSEBNOSTNE LASTNOSTI PLESALK IN PLESALCEV RAZLIČNIH PLESNIH ZVRSTI


Katja Farčnik, Petra Zaletel, Maja Pori
ZAKAJ SE ODLOČIMO ZA OBISK PLESNEGA TEČAJA?


ZAKAJ SE ODLOČIMO ZA OBISK PLESNEGA TEČAJA?


Jerneja Prosen, Petra Zaletel, Tina Jarc Šifrar, Meta Zagorc
SALSA - NAJPUPOLARNEJŠA OBLIKA DRUŽABNEGA PLESA


SALSA - NAJPUPOLARNEJŠA OBLIKA DRUŽABNEGA PLESA


Tina Jarc Šifrar, Primož Pori
NOVA DIMENZIJA URAVNOTEŽENEGA GIBANJA - GYROTONIC EXPANSION SYSTEM


NOVA DIMENZIJA URAVNOTEŽENEGA GIBANJA  - GYROTONIC EXPANSION SYSTEM