ATLETSKI PRAKTIKUM

naslov:ATLETSKI PRAKTIKUM
avtor(ji):Škof s sodelavci
ISBN-10(13):10-961-6583-13-1
založnik:FAKULTETA ZA ŠPORT, INŠTITUT ZA ŠPORT
leto izdaje:2010
izdaja:ponatis
jezik:
cena:42.86 €
opis:Priročnik Atletski praktikum je namenjen v prvi vrsti študentom Fakultete za šport, pa tudi vsem učiteljem športne vzgoje, razrednim učiteljicam in vaditeljem ter trenerjem v društvih in klubih. Zasnovan je v osmih vsebinskih poglavjih, kjer avtorji predstavljajo temeljne atletske vsebine: teke, skoke in mete. V posebnem poglavju so dodani še sklopi gimnastičnih vaj, ki so primerni za ogrevanje pred atletsko vadbo. Priročnik je pregleden, zapise pa dopolnjujejo skice in fotografije. Izbor vsebin temelji na uradnem učnem načrtu za športno vzgojo in učnem načrtu izbirnega predmeta izbrani šport - atletika, ter vadbi v športnih interesnih programih v šoli ali društvih. S priročnikom avtorji zapolnjujejo veliko vrzel v ponudbi strokovne literature za osnovnošolsko obdobje.