Inštruktor balinanja

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


2 - 2 =

Termini: 20.6. - 20.9.2019

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 44

Število razpisanih mest: 15

Število prostih mest: 13


Opis:

PRIREDITELJ

Balinarska zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana ter na baliniščih v Ljubljani. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Točen terminski plan bodo kandidate prejeli v kratkem.

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je dr. Ivan Čuk

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

S programom usposabljanja v naziv Inštruktor balinanja usposabljamo strokovne delavce za usposabljanje igralcev vseh starostnih kategorij ter rekreativnih igralcev vseh starosti; za sodelovanje pri iskanju talentov. Inštruktor balinanja je tudi odgovoren za učenje in treniranje ter za vodenje igralcev ali moštev na tekmah.

POGOJI DOKONČANJA

Kandidat mora za dokončanje usposabljanja opraviti:

 • Kandidat mora biti prisoten na vseh predavanjih in pri praktičnem delu s tečajniki.
 • Za izvajanje praktičnega usposabljanja se kandidatu določi svetovalec, ki mora biti trener ali inštruktor balinanja z opravljeno in veljavno licenco.
 • Preizkus znanja za to obliko usposabljanja se izvaja iz vseh predmetov, ki sestavljajo program usposabljanja. Preizkus znanja pa se ne opravlja iz praktičnega usposabljanja. Kandidat za inštruktorja balinanja, ki ne opravi uspešno preizkusa znanja iz praktičnega dela se ne prepusti k izpitom iz predmetov posebnega dela in predmetov iz splošnega dela. Za uspešno opravljen preizkus iz praktičnega dela se smatra pravilna demonstracija vseh elementov balinarske igre in posameznih vrst in načinov bližanja in zbijanja krogel. Kot neuspešno opravljeno usposabljanje po tem programu v rednem roku se smatra  neuspešno opravljen izpit iz kakšnega predmeta splošnega ali iz posebnega dela.
 • Kandidat, ki je neuspešno opravil usposabljanje v rednem roku ima pravico do ponovne zahteve ugotavljanja usposabljanja največ trikrat.
 • Seminarska naloga.  
 • Razpišejo se najmanj 3 izpitni roki. Izpitno komisijo imenuje nosilec programa usposabljanja za vsak rok posebej in jo sestavlja eden od predavateljev, ki je predaval na usposabljanju. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje izpitna komisija, ki ima predsednika in dva člana. Izpit se ocenjuje kot »opravil« ali »ni opravil«.  Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku 3 let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora ponovno udeležiti usposabljanja.


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja znaša 350,00€.  Rok za plačilo je petek, 14.6.2019.

PRIJAVE

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 9 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 15.

  Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj dokončana 3 letna poklicna šola
 • najmanj 4 leta tekmovalnih izkušenj starost nad 18 let sposobnost za usposabljanje v posameznih tehnikah balinarske igre
  Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
 • Scan spričevala ali diplome formalnega izobraževanja
 • Potrdilo društva ali zveze o tekmovalnih izkušnjah.
 1. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti izpolniti E- prijavo. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice ter slediti navodilom v e-prijavi.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILNI ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

  Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je sreda, 18.6.2019. V kolikor se kandidat prijave na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja izvedeno še isti dan!

  Odjava

Rok za odjavo je sreda, 18.3.2019. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.