Trener odbojke 1. razreda

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


7 - 8 =

Termini: 1.1.2019 - 23.6.2019

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 95

Število razpisanih mest: 100

Število prostih mest: 99


Opis:

PRIREDITELJ

Odbojkarska zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana.

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje se izvaja individualno z vsakim kandidatom posebej. Usposabljanje traja od 1.1.2019 do 23.06.2019.

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je dr. Marko Zadražnik.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Temeljni cilj usposabljanja je usposobiti tečajnike za organiziranje, načrtovanje, vodenje in nadzor procesa treniranja članskih moštev.

POGOJI DOKONČANJA

Kandidat mora imeti:

  • Prisotnost pri teoretičnem in praktičnem delu usposabljanja mora biti vsaj 80 %.
  • Pozitivno ocenjena seminarska naloga
  • Opravljena praksa

Razpišejo se najmanj 3 izpitni roki. Izpitno komisijo imenuje nosilec programa usposabljanja za vsak rok posebej in jo sestavlja eden od predavateljev, ki je predaval na usposabljanju. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje izpitna komisija, ki ima predsednika in dva člana. Izpit se ocenjuje kot »opravil« ali »ni opravil«. Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku 3 let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora ponovno udeležiti usposabljanja.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Trener odbojke 1. razreda.


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja znaša 80,00€. Plačilo mora biti poravnano pred pričetkom usposabljanja. V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine

PRIJAVE

Število prostih mest

Ni omejitve števila prostih mest.

Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • naziv Trener odbojke,
  • 2 leti športno pedagoških izkušenj,
  • licenca za aktualno sezono

Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

  • Scan diplome o strokovni usposobljenosti z nazivom Trener odbojke
  • Potrdilo društva ali zveze o tekmovalnih ali športno pedagoških izkušnjah.
  • Potrdilo zveze o veljavni licenci.

 

Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti izpolniti E- prijavo. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. Po oddani e-prijavi naj kandidat sledi navodilom, ki jih bo prejel na svoj elektronski naslov.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

Rok prijave

Zaradi narave izvajanja usposabljanja rok za prijavo ni določen, oziroma je omejen s trajanjem tečaja.


Opombe:

KONTAKT Za več informacij nam lahko pišete na Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.