Strokovni delavec 1 - Športno treniranje - Rokomet

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


8 + 2 =

Termini: 24.5. - 1.9.2019

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 160

Število razpisanih mest: 35

Število prostih mest: 8


Opis:

PRIREDITELJ

Rokometna zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE TEČAJA

Tečaj bo potekal od 24.5.2019 – 1.9.2019. Natančen razpored usposabljanja bodo kandidati prejeli na svoje elektronske naslove.

VODJA USPOSABLJANJA

Vodja usposabljanja in vodja tečaja je dr. Marko Šibila.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

CILJI PROGRAMA: Cilj programa športno treniranje -  Rokomet‑ 1. stopnja je, skladno s kompetencami, ki jih daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da izvaja in spremlja proces športne vadbe v športni panogi Rokomet v vseh njenih pojavnih oblikah.  S tem namenom se slušatelji seznanijo s temeljnimi strokovnimi znanji in zakonitostmi, pomembnimi za rokometno igro ter različnimi vrstami načrtovanja, vodenja ter nadzorovanja procesa treniranja. Slušatelji se seznanijo s temeljnimi značilnostmi dela z igralci (razvojne značilnosti otrok, procesi usmerjanja in izbora za rokomet nadarjenih otrok, vsebina in metodika dela z otroci od malega rokometa do prehoda na igro s consko obrambo in osnove igre v conski obrambi).

POGOJI DOKONČANJA

Pogoj za pristop k izpitu je vsaj 80% prisotnost na obveznih in vsaj 80% prisotnost na posebnih vsebinah.
 Pogoji za dokončanje tečaja so opravljene naslednje izpitne obveznosti:

 • Opraviti praktični izpit, ki je sestavljen iz demonstracij osnovnih rokometnih tehničnih elementov in osnov sojenja.
 • Izdelava seminarske naloge.
 • Teoretični izpit iz obveznih vsebin
 • Teoretični izpit iz posebnih vsebin

Kandidat lahko posamezni izpit opravlja največ trikrat.  Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje tričlanska komisija, ki ima predsednika in dva člana. Izpit se vrednoti z "je opravil" ali "ni opravil".
 Kandidat mora usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti.
 Kandidat, ki uspešno opravi vse izpitne obveznosti, pridobi naziv STROKOVNI DELAVEC 1 -  ŠPORTNO TRENIRANJE -  ROKOMET.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

KOMPETENCE, KI JIH PRIDOBI POSAMEZNIK Z USPEŠNO ZAKLJUČENIM USPOSABLJANJEM: Program usposabljanja športno treniranje -  Rokomet ‑ 1. stopnja, omogoča posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge rokomet s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.

PRIJAVE

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 10 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 35.

 1. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

 • Polnoletnost.
 • Končana najmanj srednja poklicna šola.
 1. Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Kopija osebnega dokumenta.
 • Kopija spričevala zadnje dosežene stopnje izobrazbe.
 1. Način prijave

Kandidat mora izpolniti e-prijavo na vrhu razpisa in slediti navodilom.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO IN VSA ZAHTEVANA DOKAZILA.

 1. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 13.5.2019.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na Usposabljanje @fsp.uni-lj.si.