Inštruktor športne rekreacije - PIlates (le za študente in diplomante Fakultete za šport ter Vaditelje Pilatesa) ZADNJA IZVEDBA

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


6 - 1 =

Termini: 01.06.2019 - 01.09.2019

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 45

Število razpisanih mest: 100

Število prostih mest: 95


Opis:

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV STROKOVNEGA NAZIVA

INŠTRUKTOR ŠPORTNE REKREACIJE – PILATES

(le za študente in diplomante Fakultete za šport ter Vaditelje Pilatesa)

 

 

Ta izvedba je zaradi izteka veljavnosti programa ter nemožnosti podaljšanja, zadnja!

Fakulteta za šport razpisuje izvedbo usposabljanja za pridobitev naziva Inštruktor športne rekreacije – Pilates v prilagojeni obliki za študente in diplomante Fakultete za šport, ki so uspešno opravili izpit iz izbirne vsebine Pilates ter vse ostale kandidate z že pridobljenim nazivom Vaditelj pilatesa. (pridobljen preko Fitnes zveze Slovenije ali Gimnastične zveze Slovenije.

Skladno z novim zakonom na področju športa (3. točka, 92. člena, ZŠpo-1), ki je bil sprejet 23.6.2017 lahko vsi strokovni delavci z usposobljenostjo 1. stopnje strokovno delo v športu opravljajo še tri leta od sprejema tega zakona.

V tem času morajo svojo usposobljenost nadgraditi na vsaj 2. stopnjo (ZSpo), oziroma, po novem zakonu (ZŠpo-1) sedanjo 1. stopnjo. Druga stopnja usposobljenosti po starem zakonu je izenačena s prvo stopnjo po novem zakonu (1. točka, 92. člena, ZŠpo-1).

V ta namen Fakulteta za šport organizira do-usposabljanje za strokovne delavce na področju Pilatesa. Usposabljanje za pridobitev naziva Inštruktor športne rekreacije – Pilates bo izvedeno v skrajšani obliki. Namenjeno bo študentom in diplomantom Fakultete za šport, ki so uspešno opravili izpit iz izbirne vsebine Pilates ter vse ostale kandidate z že pridobljenim nazivom Vaditelj pilatesa (pridobljen preko Fitnes zveze Slovenije ali Gimnastične zveze Slovenije).

Namen usposabljanja

Program za pridobitev naziva Inštruktor športne rekreacije  - Pilates omogoča slušateljem:

 • Osvojiti osnovna teoretična in praktična znanja za učinkovito vodenje skupinske in individualne Pilates vadbe različnih starostnih skupin.
 • Natančno poznavanje tehnike in metodike osnovnih in nadaljevalnih Pilates vaj.
 • Prepoznavanje in odpravljanje napak med izvedbo osnovnih in nadaljevalnih Pilates vaj.
 • Tečajniki  se bodo naučili tudi prilagajati vadbo individualnim potrebam posameznika.

Vsa pridobljena znanja jim bodo po uspešno končanem usposabljanju omogočila samostojno delo z vadečimi na področju pilates vadbe kot inštruktorji športne rekreacije – Pilates.

Usposabljanje bo zajemalo le specialne vsebine pilatesa, ostale vsebine imajo kandidati priznane iz naslova opravljenih izpitov na  Fakultete za šport, oziroma iz naslova usposobljenosti Vaditelj/ica pilatesa.

Vodja programa usposabljanja in tečaja

Vodja programa usposabljanja in tečaja je izr. prof. dr. Maja Pajek, prof. šp. vzg.

Trajanje tečaja

Tečaj bo potekal skladno z objavljenim urnikom. Le-ta je objavljen na povezavi URNIK. Tečaj bo potekal v dveh delih (splošni in specialni). Kandidati, ki imajo splošne vsebine priznane s strani študija na Fakulteti za šport ali usposobljenosti s strani Gimnastične zveze Slovenije ali Fitnes zveze Slovenije se lahko prijavijo le na specialni del tečaja.

Pogoji dokončanja

Pogoje dokončanja bo vodja usposabljanja razložila na uvodni uri usposabljanja.


Kotizacija:

Cena tečaja

Cena tečaja je 400,00€. Rok za plačilo je petek, 24.5.2019.

PRIJAVE

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 15 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 20. V primeru večjega števila prijav, bomo kandidate za izvedbo praktičnih vsebin razdelili v več skupin.

 1. Pogoji za prijavo

Kandidat mora za prijavo na usposabljanja izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Polnoletnost.
 • Končana najmanj 3-letna poklicna šola.
 • 1 leto izkušenj (kot udeleženec vadbe ali pedagoških izkušenj) s področja različnih rekreativnih vadb.
 • Status študenta ali diplomanta Fakultete za šport, ki je uspešno opravil izbrani predmet Pilates ali že pridobljeno usposobljenost Vaditelj/ica pilatesa.
 1. Dokazila

Kandidati morajo poleg prijavnice ob prijavi predložiti sledeča dokazila:

 • Slika osebnega dokumenta (ni potrebno za študente FŠ).
 • Dokazilo o izobrazbi (ni potrebno za študente FŠ).
 • Potrdilo o diplomiranju ali o statusu študenta Fakultete za šport.
 • Potrdilo podjetja, društva ali drugega organizatorja rekreativne vadbe o vsaj enem letu izkušenj kot udeleženec vadbe, oziroma izjava kandidata o 1 letnih izkušnjah kot udeleženec vadbe (obrazec – IZJAVA).
 1. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti izpolniti E – prijavo, ki se nahaja na vrhu besedila razpisa (prosimo sledite navodilom E – prijave). V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi podatke o plačniku. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ali svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

Plačilo je možno na največ dva obroka, pri katerih pa morata biti oba poravnana najkasneje do datuma plačila prijavnine tj 24.5.2019.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

 1. Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek, 24.5.2019. Odjave, prejete do navedenih datumov, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT Za več informacij nam lahko pišete na Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

Urnik