Strokovni delavec 1 - Športno treniranje - Golf

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


8 + 6 =

Termini: 29.3.2019 - 8.6.2019

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 118

Število razpisanih mest: 20

Število prostih mest: 13


Opis:

PRIREDITELJ

Golf zveza Slovenije kot nosilec in izvajalec usposabljanja in Fakulteta za šport kot organizator usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana ter na Diners Cubo golf igrišču Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo izvedeno v obdobju od 28.03.2019 – 8.6.2019, Fakulteta za šport in Diners Cubo golf igrišču Ljubljana. Natačno razporeditev si lahko preberete v URNIKU.

VODJA USPOSABLJANJA

Vodja usposabljanja in vodja tečaja je Jernej Semolič.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Zaključen program usposabljanja Športno treniranje – Golf – 1. stopnje strokovno usposobljenemu delavcu v skladu s kompetencami, ki jih daje program, omogoča, da izvaja in spremlja proces športne vadbe. 

Program usposabljanja Športno treniranje – Golf – 1. stopnje v športni panogi golf vključuje posebne vsebine, ki posamezniku z uspešnim usposabljanjem omogočajo pridobitev znanj, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge golf s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oz. zabave. 

POGOJI DOKONČANJA

 • UDELEŽBA: Prisotnost na šolanju mora biti vsaj 80 % na obveznih vsebinah in 80 % na posebnih vsebinah.

Kandidate se oceni pri posameznem izpitu z »je opravil« ali »ni opravil«. Za uspešno opravljen izpit mora kandidat zbrati vsaj 55% vseh možnih točk.

Seminarska naloga se oceni z »je opravil« oz. »ni opravil«.

Kandidati, ki opravijo vse izpite in seminarske naloge zaključijo z usposabljanjem prve stopnje.

 • IZPITI:

Obvezne vsebine: Osnove gibanja človeka, Osnove športne vadbe, Osnove medicine športa, Psihosocialne osnove športa, Odgovornost in zakonodaja v športu

Iz izpitov obveznih vsebin se opravlja teoretičen izpit.

Posebne vsebine: Telesna priprava I., Psihologija športa I., Športna vzgoja mlajših otrok, Uvod v golf, Tehnika golfa – teoretično, Osnove športnega treniranja, Taktika na golf igrišču, Telesna priprava za golfiste, Pravila golfa, Tehnika golfa – praktično, Učenje golfa – praktično)

 • SEMINARSKE NALOGE:

Kandidat mora napisati seminarsko nalogo pri predmetu (Učenje golfa - praktično).

Kandidati morajo zaključiti šolanje najkasneje v roku treh (3) let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat. V kolikor izpita v treh poskusih ne opravijo, morajo ponovno opraviti tečaj.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Program usposabljanja Športno treniranje – Golf – 1. stopnje v športni panogi golf vključuje posebne vsebine, ki posamezniku z uspešnim usposabljanjem omogočajo pridobitev znanj, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge golf s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oz. zabave


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena celotnega usposabljanja znaša 1400,00€.

Plačilo je možno na več obrokov, a morajo biti vsi obroki poravnani pred začetkom usposabljanja.

PRIJAVE

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 7 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 20.

 

 1. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • starost najmanj 18. let,
 • imeti končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo,
 • imeti veljaven aktiven točen EGA hendikep 11,4 ali bolje.
 1. Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
 • Scan spričevala ali diplome formalnega izobraževanja
 • Potrdilo o veljavnem EGA hendikepu (izda GZS na prošnjo kandidata).
 1. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti izpolniti E- prijavo. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice ter slediti navodilom v e-prijavi.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILNI ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

 1. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je nedelja, 24.3.2019. V kolikor se kandidat prijave na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja izvedeno še isti dan!

 1. Odjava

Rok za odjavo je nedelja, 24.3.2019. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

URNIK