Trener cheerleadinga

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


6 - 4 =

Termini: 24.1. - 17.2.2019

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 77

Število razpisanih mest: 40

Število prostih mest: 35


Opis:

PRIREDITELJ

Cheerleading zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

 

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

 

TRAJANJE

Usposabljanje bo potekalo od 24.1. do 17.2.2019.

 

Natančen urnik bo poslan kandidatom naknadno.

 

VODJA USPOSABLJANJA

Vodja usposabljanja in vodja tečaja je Martin Tuš.

 

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Usposobiti strokovne delavce za samostojno delo z otroki in mladino v šolah in društvih, v otroški, mladinski in članski starostni kategoriji. Usposobiti strokovne delavce za mentorsko delo Vaditeljem cheerleadinga

 

POGOJI DOKONČANJA

Kandidat mora za uspešno dokončanje usposabljanja opraviti sledeče obveznosti:
·         Prisotnost na usposabljanju mora biti vsaj 75%.
·         Opraviti mora teoretični izpit.
·         Izdelati mora seminarsko nalogo.
·         Opraviti mora 30 urno prakso.
 
Izpiti se ocenjujejo z opravil/ni opravil.
Kandidati morajo zaključiti šolanje najkasneje v roku treh let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ trikrat.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po vseh opravljenih obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Trener cheerleadinga.

PRIJAVE

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 12 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 40.

 1. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Pridobljena usposobljenost z nazivom Vaditelj cheerleadinga
 • 4 leta tekmovalnih izkušenj v športni panogi cheerleading ali 1 leto športno pedagoških izkušenj v športni panogi cheerleading
 1. Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan diplome z nazivom Vaditelj cheerleadinga
 • Potrdilo društva ali zveze o vsaj 4 letnih tekmovalnih izkušnjah ali 1 letnih športno pedagoških izkušnjah.
 • Potrdilo društva, ki je član zveze, da je kandidat njihov član (v kolikor želi kandidat uveljavljati nižjo prijavnino).
 1. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti opraviti E - prijavo

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na svoj elektronski naslov oziroma elektronski naslov plačnika prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO IN VSA ZAHTEVANA DOKAZILA.

 1. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je nedelja, 20. 1. 2019. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan.

 1. Odjava

Rok za odjavo je nedelja, 20. 1. 2019.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na Usposabljanje@fsp.uni-lj.si. ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.