Kineziolog - specialist vadbe za zdravje

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


3 - 8 =

Termini: 4.1.2019 - 27.9.2019

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 310

Število razpisanih mest: 20

Število prostih mest: 12


Opis:

PRIREDITELJ

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE TEČAJA

Tečaj bo potekalo od 4.1. 2019 – 27.9.2019.

VODJA USPOSABLJANJA

Vodja usposabljanja in vodja tečaja je mag. Poljanka Pavletič Samardžija.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Temeljni namen programa je ponuditi kineziologom dodatno teoretično in praktično izpopolnjevanje na določenih strokovnih področjih, ki so opredeljena s samim programom usposabljanja. Na ta način bodo lahko teoretično osvojena znanja v času študija dopolnili in neposredno prenesli v prakso pod nadzorom nosilcev posameznih predmetov. Program obsega veliko praktičnega dela s ciljnimi skupinami na terenu. Pomembno je, da zdravstveni sektor prepozna kompetence kineziologov, ki jih pridobijo v času študija. Kineziologi namreč lahko prek zdravstvenega sistema prispevajo k povečanju kakovostne telesne dejavnosti vseh skupin prebivalstva. Vzpostaviti modele dobre prakse, pri katerih lahko v obravnavo starostnikov, invalidov, športnikov in delovne populacije aktivno vključimo nov profil kadra – kineziologe, ki lahko pomembno prispevajo k izboljšanju zdravja in ravni telesne dejavnosti teh ciljnih populacij. Pridobivanje novih kompetenc kineziologov ter njihovo vključitev v sistem javnega zdravja. Povezovanje zdravstvene stroke s kineziologi, ki lahko bistveno prispevajo pri kurativnem obravnavanju prebivalstva, predvsem na področju starejših oseb. Na področju starejših oseb in invalidov pospešiti izvajanje že začetih programov na področju recepta za zdravje. Opredeliti delo kineziologa pri preventivnem zdravstvenem varstvu športnikov v zdravstvenih ustanovah. 

POGOJI DOKONČANJA

Kandidat mora za uspešen zaključek usposabljanja in pridobitev naziva Kineziolog – specialist  vadbe za zdravje opraviti sledeče obveznosti:

 • Uspešno opravljene obveznosti (udeležba na predavanjih in vajah)  ter pozitivna ocena nosilca predmeta (ocena temelji na pisnem ali ustnem izpitu). Izpit se ocenjuje  z »opravil« oziroma »ni opravil«.
 • Zaključna seminarska naloga iz izbranega področja.

Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v 28 mesecih.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Kineziolog – specialist vadbe za zdravje.


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja je 856,93€.

PRIJAVE

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 5 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 20.

  Pogoji za prijavo

Kandidat mora za prijavo na usposabljanje izpolnjevati sledeče pogoje:

 • V program se lahko vključijo posamezniki z izobrazbo magister kineziologije ali/in diplomiran kineziolog, ali/in diplomiran profesor športne vzgoje, smer športno treniranje - kondicijsko treniranje.
 • Kandidat mora biti vključen v projekt Razvoj kadrov v športu.
 • Vsaj 1 leto športno pedagoških izkušenj ali 4 leta tekmovalnih izkušenj.
  Dokazila
 • Izvajalec bo vse pogoje preveril v svojih evidencah.
  Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na svoj elektronski naslov, oziroma elektronski naslov plačnika prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

O prejetem plačilu bo kandidat obveščen naslednji delovni dan po prejetem plačilu. V kolikor potrditve kandidat ne bo prejel, naj status svojega plačila preveri sam po telefonu ali po elektronski pošti.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILNI ZNESEK PRIJAVNINE.

  Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je 3.1.2019. V kolikor se kandidat prijave na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja izvedeno še isti dan!


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na Usposabljanje@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.