Trener košarke 1. razreda

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


1 - 6 =

Termini: 01.01.2018 - 31.12.2018

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 80

Število razpisanih mest: 100

Število prostih mest: 53


Opis:

PRIREDITELJ

Košarkarska zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana.

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje se izvaja individualno z vsakim kandidatom posebej. Usposabljanje traja od 1.1.2018 do 31.12.2018.

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je dr. Frane Erčulj.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Temeljni cilj usposabljanja je usposobiti tečajnike za organiziranje, načrtovanje, vodenje in nadzor procesa treniranja članskih moštev.

POGOJI DOKONČANJA

Kandidat mora imeti:

  • pozitivno ocenjeno seminarsko nalogo,
  • uspešno opravljen izpit na temo seminarske naloge,
  • potrdilo o udeležbi in pozitivno ocenjena praksa na praktičnem usposabljanju v okviru košarkarskega tabora KZS ali drugi ustrezni aktivnosti, ki jo potrdi izvršni odbor ZKTS.

Kandidate se pri izpitu oceni z ocenami od 1 do 10, pri seminarski nalogi ter praksi pa z opravil/ni opravil. Po uspešno opravljenih vseh obveznostih kandidat pridobi naziv Trener košarke 1. razreda.

Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Trener košarke 1. razreda.


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja znaša 80,00€. Plačilo mora biti poravnano pred pričetkom usposabljanja.

PRIJAVE

Število prostih mest

Ni omejitve števila prostih mest.

Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

naziv Trener košarke (povprečna ocena vseh izpitov najmanj 8),

2 leti športno pedagoških izkušenj (vsaj eno leto pri treniranju ekip mlajših starostnih kategorij).

Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

  • Scan diplome o strokovni usposobljenosti z nazivom Trener košarke
  • Potrdilo društva ali zveze o tekmovalnih ali športno pedagoških izkušnjah.

Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

O prejetem plačilu bo kandidat obveščen naslednji delovni dan po prejetem plačilu. V kolikor potrditve kandidat ne bo prejel, naj status svojega plačila preveri sam po telefonu ali po elektronski pošti. V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si.

Rok prijave

Zaradi narave izvajanja usposabljanja rok za prijavo ni določen.


Opombe:

KONTAKT Za več informacij nam lahko pišete na martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.