Vaditelj odbojke - strokovni delavec 2

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


0 - 0 =

Termini: 18.4. - 21.5.2017

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 130

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 28


Opis:

PRIREDITELJ

Odbojkarska zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TERMIN TEČAJA

 • 18.4. – 21.5.2017.
 • Izpit po dogovoru.

Podrobne informacije o poteku usposabljanja lahko najdete na povezavi URNIK.

VODJA USPOSABLJANJA

Vodja usposabljanja in vodja tečaja je dr. Marko Zadražnik

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Osnovni namen programa je usposobiti strokovne delavce na področju odbojke, da bodo samostojno vodili proces vadbe (učenje in treniranje) mini in male odbojke, dečkov in deklic, kadetov in kadetinj, mladincev in mladink ter članov in članic v III. DOL. Kandidati bodo po uspešno zaključenem programu usposabljanja za naziv Vaditelj odbojke pridobili osnovna znanja s področja tehnične, taktične in kondicijske priprave odbojkarjev v mladih kategorijah.

POGOJI DOKONČANJA

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za dokončanje usposabljanja:

 1. Prisotnost pri teoretičnem in praktičnem delu usposabljanja mora biti vsaj 80 %.
 2. Izpiti:
 • Teoretični izpit: uspešno zaključeno preverjanje predavanih specialnih odbojkarskih vsebin in splošnih vsebin (glej predmetnik).
 • Praktični izpit: Trije testi tehnične usposobljenosti ravnanja z žogo:
  1. test: 10 x met »penal«. Metalec stoji ob mreži v C3.  Vsaka z ustreznim lokom in ustrezno dolžino loka vržena žoga je vredna 1 točko.   
  2. test: 10 X udarec po lastnem izmetu žoge v tarčo (podlahti soigralca). Vsak ustrezno usmerjen udarec je vreden eno točko.
  3. test: Kreiranje obrambnih aktivnosti treh igralcev v C5, C6 in C1. Kandidat na različne načine žogo usmerja na obrambne igralce in poskuša doseči njihovo ustrezno reagiranje, ustrezno premeščanje, komunikacijo … Kandidat ima na razpolago 3-4 minute, da doseže cilje. Kandidat uspešno opravi preizkus tehnične usposobljenosti rokovanja z žogo v kolikor doseže 60% možnih točk (torej 18 točk).
 • Opravljena praksa.
 • Izdelana in pozitivno ocenjena seminarska naloga.

Razpišejo se najmanj 3 izpitni roki. Izpitno komisijo imenuje nosilec programa usposabljanja za vsak rok posebej in jo sestavlja eden od predavateljev, ki je predaval na usposabljanju. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje izpitna komisija, ki ima predsednika in dva člana. Izpit se ocenjuje kot »opravil« ali »ni opravil«.

Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku 3 let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora ponovno udeležiti usposabljanja.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po uspešno zaključenem programu usposabljanja za naziv Vaditelj odbojke pridobili osnovna znanja s področja tehnične, taktične in kondicijske priprave odbojkarjev v mladih kategorijah. 


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Odbojkarska zveza Slovenije ima potrjene nove programe usposabljanja, ki do sedanji sistem usposabljanja v odbojki delno spreminjajo.

Novi programi so sedaj VADITELJ ODBOJKE (2 stopnja – lahko samostojno vodi), TRENER ODBOJKE in TRENER 1 RAZREDA. Programi so usklajeni  s prihajajočim ZAKONOM O ŠPORTU, kjer pri usposabljanju zakon narekuje , da morajo udeleženci opraviti splošne vsebine tečajev že na najnižji stopnji. Torej usposobljenost z nazivom VADITELJ ODBOJKE predstavlja sedaj 2. stopnjo usposobljenosti in vsi, ki omenjeni tečaj opravite lahko samostojno vodite ekipe (brez mentorja) kar pa do sedaj niste mogli.

Torej vsi , ki ste naredili v preteklosti tečaj TRENER MLADIH ZA ODBOJKO ali VADITELJA ODBOJKE po zakonu o športu ne morete samostojno voditi ekip. Na razpisan tečaj se sedaj lahko prijavite vsi , ki še nimajo usposobljenosti 2. stopnje, torej vsi z opravljenim tečajem TRENER MLADIH ZA ODBOJKO,  vsi z opravljenim tečajem VADITELJ ODBOJKE ter seveda tisti, ki še nimate nobene usposobljenosti in sicer po spodaj navedenih obveznostih, ki so prilagojene glede nato kaj ste do sedaj že opravili, prav tako je cena glede na že pridobljeno usposobljenost in število prijav različna. Število prijav velja, v kolikor je prijavljenih toliko oseb z istim že pridobljenim nazivom:

Brez naziva: Kandidat morajo opraviti tečaj v celoti.

Trener mladih: Kandidati morajo opraviti 75 ur tečaja (50 ur specialnih vsebin ter 25 ur splošnih vsebin), prakso, seminarsko.

Vaditelj odbojke: Kandidati morajo opraviti 25 ur splošnih vsebin, prakso in seminarsko nalogo.

 

Cena tečaja VADITELJ ODBOJKE:

Število prijavljenih

Brez naziva

Naziv Trener mladih za odbojko

Naziv Vaditelj odbojke

12

490,00€

350,00€

50,00€

20

285,00€

210,00€

50,00€

 

PRIJAVE

Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 12 kandidatov.

Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • polnoletnost,
 • najmanj končana 3 letna poklicna šola,
 • najmanj 4 leta tekmovalnih izkušenj ali 1 leto športno pedagoških izkušenj.
 1. Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list).
 • Scan spričevala ali diplome formalnega izobraževanja.
 • Potrdilo o tekmovalnih ali športno pedagoških izkušnjah (lahko izda društvo ali zveza).
 1. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi podatke o plačniku. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig (v kolikor posluje z žigom) in podpis odgovorne osebe plačnika.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na svoj elektronski naslov, oziroma elektronski naslov plačnika prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILNI (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

 1. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 10.4.2017. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja izvedeno še isti dan!

 1. Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek, 10.4.2017. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Prijavnica.docx

Prijavnica.pdf

Urnik