Inštruktor športne rekreacije - Pilates

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


0 - 4 =

Termini: 10.3.-19.3.2017; 26.3.-11.6.2017

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 195 ur

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30


Opis:

Fakulteta za šport razpisuje prvo izvedbo usposabljanja za pridobitev naziva Inštruktor športne rekreacije – Pilates.

Namen usposabljanja

Program za pridobitev naziva Inštruktor športne rekreacije  - Pilates omogoča slušateljem:

 • Osvojiti osnovna teoretična in praktična znanja za učinkovito vodenje skupinske in individualne Pilates vadbe različnih starostnih skupin.
 • Natančno poznavanje tehnike in metodike osnovnih in nadaljevalnih Pilates vaj.
 • Prepoznavanje in odpravljanje napak med izvedbo osnovnih in nadaljevalnih Pilates vaj in uporaba nekaterih pripomočkov (trak, fitnes obroč) z namenom učinkovitejše izvedbe in pravilnejše izvedbe vaj pri posameznikih z različnimi stanji skeletno – mišičnega sistema .
 • Tečajniki  se bodo naučili tudi prilagajati vadbo individualnim potrebam posameznika.

Poleg specialnih vsebin s področja Pilatesa bodo kandidati osvojili osnovna znanja s področja rekreativne vadbe odraslih, pedagogike športa, psihologije športa, medicine športa in prve pomoči, nekaj osnov upravljanja s človeškimi viri (management v športu),  zakonodaje in fiziologije športa.

Vsa pridobljena znanja jim bodo po uspešno končanem usposabljanju omogočila kvalitetno in varno delo z vadečimi na področju pilates vadbe kot inštruktorji športne rekreacije – Pilates.

Usposabljanje je razdeljeno na dva dela in traja 198 ur. Vsebine so deljene na splošne in specialne vsebine.

Splošne vsebine potekajo v obliki predavanj, specialne vsebine pa v obliki delavnic, kjer se neprestano prepletajo teoretične vsebine s praktičnimi; na ta način se teoretično znanje pilatesa in njegovih mejnih področij najlažje prenese v praktično okolje.

 

Trajanje tečaja

 • Splošni del

Petek, 10.3.2017 do nedelja, 12.3.2017 ter petek, 17.3.2017 do nedelja 19.3.2017.

Podroben potek splošnega dela je razviden iz URNIKA.

 • Specialni del

Sobota, 26.3.2017 do nedelja, 11.6.2017.

Podroben potek specialnega dela usposabljanja je razviden iz URNIKA.

 

Pogoji dokončanja

Kandidat morajo za pridobitev naziva Inštruktor športne rekreacije - Pilates opraviti naslednje obveznosti:

 • 80% prisotnost na tečaju,
 • pozitivno ocenjena seminarska naloga,
 • pozitivno ocenjen izpit iz teoretičnih delov,
 • pozitivno opravljen izpit iz praktičnega dela.

Izpita se ocenjujeta z nazivom je opravil/ni opravil. Po uspešno opravljenih vseh obveznostih kandidat pridobi naziv Inštruktor rekreacije - Pilates. Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.


Kotizacija:

Cena tečaja

Kandidat se lahko prijavi na splošni in specialni del usposabljanja ali le na specialni del.

 • Cena celotnega usposabljanja je 800,00€. V kolikor se želi kandidat udeležiti celotnega usposabljanja je rok za prijavo in plačilo ponedeljek, 6.3.2017.
 • Cena le specialnega dela: 650,00€. V kolikor se kandidat prijavi le na specialni del je rok prijave in plačila petek, 14.4.2017.
 • Cena za kandidate, ki imajo že opravljeno prvo stopnjo usposobljenosti s področja Pilatesa (Gimnastična zveza Slovenije, Fitnes zveza Slovenije, Fakulteta za šport) je 450,00€. Vsebine, ki so obvezne za te kandidate so v urniku specialnih vsebin označene z rumeno barvo.

Kandidat lahko splošni del opravlja tudi kasneje. Fakulteta za šport vsako leto razpiše dve izvedbi splošnih vsebin (pomladi in jeseni).

Vrstni red opravljanja splošnega in/ali specialnega dela usposabljanja je poljuben.

 

PRIJAVE

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 10 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 30.

 1. Pogoji za prijavo

Kandidat mora za prijavo na usposabljanja izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Polnoletnost
 • Končana najmanj 3-letna poklicna šola
 • 1 leto izkušenj (kot udeleženec vadbe ali pedagoških izkušenj) s področja različnih rekreativnih vadb

 

 1. Dokazila

Kandidati morajo poleg prijavnice ob prijavi predložiti sledeča dokazila:

 • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list),
 • Scan diplome ali spričevala formalnega izobraževanja,
 • Potrdilo podjetja, društva ali drugega organizatorja rekreativne vadbe o vsaj enem letu izkušenj kot udeleženec vadbe, oziroma izjava kandidata o 1 letnih izkušnjah kot udeleženec vadbe (obrazec – IZJAVA).

 

 1. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi podatke o plačniku. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si


Opombe:

 • Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek 6.3.2017, v primeru, da se je kandidat prijavil na celotno usposabljanje in ponedeljek, 14.4.2017 v primeru prijave le na specialni del. Odjave, prejete do navedenih datumov, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.

Prijavnica.docx

Prijavnica.pdf

Izjava o izkušnjah

Urnik splošnega dela

Urnik specialnega dela