VADITELJ ROLANJA

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


7 - 5 =

Termini: 27.5. - 29.5.2016 in 3.6. - 5.6.2016

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 50

Število razpisanih mest: 20

Število prostih mest: 20


Opis:

PRIREDITELJ

Zveza kotalkarskih športov Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo izvedeno v vikendih  od 27.5.2016 do 29.5.2016 in 3.6. – 5.6.2016. Natančen urnik bodo kandidati prejeli en teden pred pričetkom usposabljanja.

Izveden bo le specialni del usposabljanja. Splošne vsebine bodo izvede skupaj z ostalimi športnimi panogami v jeseni 2016.

VODJA USPOSABLJANJA

Vodja usposabljanja in vodja tečaja je Luka Klasinc.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Namen usposabljanja je:

 • Kandidati se spoznajo z različnimi metodičnimi postopki učenja in organizacijsko vadbenih procesov.
 • Kandidati pridobijo praktično znanje osnovnih veščin rolanja.
 • Kandidati se spoznajo z osnovnimi varnostnimi ukrepi v rolanju.
 • Program je namenjen usposabljanju udeležencev v programu.

POGOJI DOKONČANJA

UDELEŽBA: Kandidati morajo imeti vsaj 85% udeležbo na tečaju.

IZPIT:

 • Vsaj 85 % udeležba na tečaju
 • Pismeni izpit iz splošnega dela tečaja za trenerje, ki se ga opravlja na Fakulteti za šport
 • Praktični izpit:
 • demonstracije celotne tehnike osnovnih in naprednih veščin rolanja
 • Teoretični izpit iz vsebin predavanj.

Kandidati morajo zaključiti šolanje najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

S pridobljeno usposobljenostjo lahko strokovni delavec uči veščine rolanja samo pod vodstvom trenerja, kot njegov pomočnik, ne more pa samostojno voditi šolanja rolanja.


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja je 320,00€. V to ceno so vštete le specialne vsebine. Rok za plačilo je petek, 20.5.2016.

PRIJAVE

Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 10 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 20.

Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Kandidat mora biti polnoleten,
 • imeti končano vsaj srednjo šolo (matura in podobno).

Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
 • Scan spričevala ali diplome formalnega izobraževanja

Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

O prejetem plačilu bo kandidat obveščen naslednji delovni dan po prejetem plačilu. V kolikor potrditve kandidat ne bo prejel, naj status svojega plačila preveri sam po telefonu ali po elektronski pošti.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILNI ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov . Zadnji rok za prijavo in plačila je petek, 20.5.2016..

Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je petek, 20.5.2016.. V kolikor se kandidat prijave na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja izvedeno še isti dan!

Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek 23.5.2016. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Prijavnica.docx

Prijavnica.pdf