TEČAJ SPLOŠNIH VSEBIN

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


2 - 8 =

Termini: 1.4.2016 - 10.4.2016

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 37

Število razpisanih mest: 100

Število prostih mest: 100


Opis:

Fakulteta za šport razpisuje sklop predavanj splošnih vsebin, ki so sestavni del programov usposabljanj 1., 2. in 3. stopnje  v vseh športnih panogah in tako obvezen del usposabljanja. Tečaj bo izveden v dveh vikendih v prostorih Fakultete za šport.

Trajanje tečaja

 • Petek, 1.4.2016 do nedelja, 3.4.2016 in
 • Petek, 8.4.2016 do nedelja, 10.4.2016.

Predmetnik tečaja

Predmetnik zajema vse vsebine določene s pravili o usposabljanjih za vse stopnje usposobljenosti:

 • Osnove športne medicine  in prva pomoč (5 ur), Dr. Vedran Hadžić.
 • Osnove razvojne psihologije in psihologije v športu (5 ur), dr. Matej Tušak.
 • Osnove teorije in metodike športnega treniranja (10 ur), dr. Milan Čoh.
 • Management v športu z osnovami informatike in zakonodaje (5 ur), dr. Janez Vodičar in mag. Saša Grujić.
 • Osnove pedagogike in didaktike v športu (5 ur), dr. Marjeta Kovač
 • Prehrana v športu (5 ur), dr. Urška Bukovnik.
 • Zgodovina športa (2 uri), dr. Tomaž Pavlin.

Podroben urnik tečaja si lahko ogledate na povezavi URNIK.

Opomba: Udeleženec po uspešno opravljenih vseh izpitih prejeme potrdilo o uspešno opravljenih splošnih predmetih, ne pridobi pa nikakršnega potrdila o pridobljeni usposobljenosti za strokovno delo v športu.


Kotizacija:

 CENA IN PRIJAVA

 • 180,00 EUR  - zgodnja prijava – prijave in plačila prejeta do vključno ponedeljka 7.3.2016
 • 220,00 EUR  - prijave in plačila prejeta od vključno torka 8.3.2016 do vključno ponedeljka 28.3.2016.

PRIJAVE

1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 40 kandidatov.

2. Pogoji za prijavo

Za prijavo na tečaj splošnih vsebin ni posebnih pogojev.

 3. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi podatke o plačniku. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika. Prijavnico najdete na dnu razpisa.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

 

V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov .

4. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 28.3.2016. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!

 5. Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek 28.3.2016. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Prijavnica.docx

Prijavnica.pdf