VADITELJ DRSANJA

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


5 + 6 =

Termini: 16.11.2015 - 6.12.2015

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 60

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30


Opis:

PRIREDITELJ

Zveza drsalnih športov Slovenije kot nosilec usposabljanja ter Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana ter drsališču Zalog.

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo trajalo od 16.11.2015 do vključno 6.12.2015. Podroben urnik najdete v priponki na dnu razpisa.

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je Melita Čelesnik.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Osnovni namen (cilj) je usposobiti kandidate, da bodo delovali kot pomočniki oz. pod nadzorom strokovnih delavcev višjih stopenj usposobljenosti bodo lahko:

  • izvajali šolo drsanja,
  • trenirali mlajše umetnostne drsalce.

Kandidati bodo po uspešno zaključenem programu usposabljanja za naziv Vaditelj drsanja pridobili osnovna znanja s področja delovanja človeškega telesa, kineziologije, psihologije, pedagogike in drsanja na ledu (tehnike osnovnih elementov v drsanju na ledu ter metodike učenja teh elementov). 

POGOJI DOKONČANJA

Za uspešno pridobljen naziv Kondicijski trener morajo kandidati opraviti:

  • vsaj 75% udeležba na tečaju
  •  pisni izpit iz splošnega teoretičnega dela
  • pisni izpit iz specialnega teoretičnega dela
  •  izpit iz praktičnega dela – demonstracija osnovnih elementov drsanja

Kandidati najprej opravljajo teoretični del izpita (splošni in specialni – vrstni red ni pomemben). Po uspešno opravljenem teoretičnem delu izpita sledi še praktični del izpita. Po uspešno opravljenem praktičnem delu izpita kandidati pridobijo naziv usposobljenosti Vaditelj drsanja.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti 1. stopnje v športu z nazivom VADITELJ DRSANJA.


Kotizacija:

 CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja znaša 350,00€.

PRIJAVE

1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 15 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 30.

2. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • Polnoletnost - starost najmanj 18 let.
  • Najmanj srednja poklicna izobrazba.,

3. Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

  • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list),
  • Scan diplome ali spričevala formalnega izobraževanja.

4. Navodila za prijavo in plačilo

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi podatke o plačniku. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig (v kolikor posluje z žigom) in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si.

5. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 9.11.2015. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!

6. Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek 9.11.2015. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku ali na drug način prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik usposabljanja

Prijavnica.docx

Prijavnica.pdf