VADITELJ ATLETIKE

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


0 + 4 =

Termini: 20.11. - 6.12.2015

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 70

Število razpisanih mest: 26

Število prostih mest: 26


Opis:

PRIREDITELJ

Atletska zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana ter v športnem parku Kodeljevo. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo izvedeno v naslednjih terminih od 20.11.2015 do 6.12.2015. Urnik usposabljanja je v prilogi.

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je Robi Kreft.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Osnovni namen  (cilji) programa usposabljanja so:

 • Usposobiti  kandidate,  da bodo kot pomočniki  strokovnih  delavcev  višjih stopenj usposobljenosti sodelovali pri izvajanju vadbe atletov mlajših starostnih kategorij.
 • Usposobiti kandidate, da bodo kot pomočniki  strokovnih  delavcev  višjih stopenj usposobljenosti sodelovali pri vodenju atletov mlajših starostnih kategorij na tekmah lokalnega nivoja.
 • Seznaniti  kandidate z osnovnimi (tehničnimi, biomehanskimi, fiziološkimi) značilnostmi  posameznih atletskih  disciplin.
 • Seznaniti kandidate  z metodičnimi  postopki učenja, organizacijo vadbenih procesov in vsebino posameznih atletskih disciplin.
 • Seznaniti kandidate  z osnovnimi značilnostmi biološkega in psihološkega razvoja otrok v različnih starostnih obdobjih in osnovnimi pedagoškimi prijemi pri delu z mladimi.
 • Kandidati bodo po uspešno zaključenem usposabljanju pridobili naslednja osnovna znanja:
 • Kandidat pozna (zna opisati) bistvene elemente šolske tehnike osnovnih atletskih disciplin.
 • Kandidat razume osnovna fizikalna (biomehanska) izhodišča tehnike osnovnih atletskih disciplin.
 • Kandidat pozna osnovne metodične postopke učenja (izbor vaj in njihovo zaporedje) in izpopolnjevanja tehnike osnovnih atletskih disciplin.
 • Kandidat zna opredeliti napako v tehniki osnovnih atletskih disciplin  in jo z ustreznimi vajami korigirati.
 • Kandidat pozna temeljna atletska  pravila osnovnih atletskih disciplin.
 • Kandidat pozna osnovna didaktična načela izvajanja atletske vadbe.
 • Kandidat pozna temeljne razvojne značilnosti  (biološke, psihološke, čustvene in socialne) v obdobju otroštva in mladostništva.    
 • Program usposabljanja na tej stopnji je  mednarodno primerljiv z  programom izobraževanja Mednarodne atletske federacije - IAAF »Coaches Education and Certification System (CECS) »Kid's  Athletics and youth«.

POGOJI DOKONČANJA

Pogoj za pristop k izpitu  je vsaj 75 % udeležba na predavanjih in vajah.

Teoretični izpit (ustni ali pisni) izhaja iz tematskih sklopov v predmetniku.

Praktični izpit:

 • demonstracija tehnike posameznih elementov atletskih disciplin,
 • demonstracija celotne tehnike posameznih atletskih disciplin,
 • demonstracija metodike učenja posamezne atletske discipline.

Strokovna praksa : Kandidat mora opraviti  20 ur strokovne prakse v atletskem klub  pod                mentorstvom strokovnega delavca višje stopnje (trenerja atletike  2).

Kandidate se pri izpitu oceni z ocenami od 1 do 10, pri seminarski nalogi ter praksi pa z opravil/ni opravil. Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Ob izpolnitvi vseh pogojev dokončanja, kandidat pridobi naziv Vaditelj atletike.


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja znaša 330,00€.  Rok za plačilo je petek, 13.11.2015. V primeru prijave na isti dan, mora biti plačilo izvedeno še isti dan.

PRIJAVE

Opomba: Prednost pri prijavi bodo imeli kandidati, ki so se prijavili že na oktobrsko izvedbo pa niso bili izbrani!

1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 15 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 26.

2. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Starost 18 let
 • Najmanj srednja poklicna izobrazba

V primeru večjega števila prijav od 26 bo končni izbor izvedel izvršni odbor Zveze atletskih trenerjev Slovenije.

3. Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
 • Scan spričevala ali diplome formalnega izobraževanja.

4. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat, po pretečenem roku za prijavo, na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov .

5. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je petek, 13.11.2015.

 6. Odjava

Rok za odjavo je petek, 13.11.2015. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik

Prijavnica.docx

Prijavnica.pdf