TEČAJ SPLOŠNIH VSEBIN

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


6 - 0 =

Termini: 11.9. - 20.9.2015

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 37

Število razpisanih mest: 100

Število prostih mest: 100


Opis:

 Fakulteta za šport razpisuje sklop predavanj splošnih vsebin, ki so sestavni del programov usposabljanj 1., 2. in 3. stopnje  v večini športnih panog. Tečaj bo izveden v dveh vikendih v prostorih Fakultete za šport.

Trajanje tečaja

  • Petek, 11.9.2015 do nedelja, 13.9.2015,
  • Petek, 18.9.2015 do nedelja, 20.9.2015.

Predmetnik tečaja

Predmetnik zajema vse vsebine določene s pravili o usposabljanjih za vse stopnje usposobljenosti:

  • Osnove športne medicine  in prva pomoč (5 ur)
  • Osnove razvojne psihologije in psihologije v športu (5 ur)
  • Osnove teorije in metodike športnega treniranja (10 ur)
  •  Management v športu z osnovami informatike in zakonodaje (5 ur)
  • Osnove pedagogike in didaktike v športu (5 ur)
  • Prehrana v športu (5 ur)
  • Zgodovina športa (2 uri)


Kotizacija:

 Cena tečaja

180,00 EUR  - zgodnja prijava – prijave in plačila prejeta do vključno ponedeljka 24.8.2015

220,00 EUR  - prijave in plačila prejeta od vključno torka 25.8.2015 do vključno ponedeljka 7.9.2015.

PRIJAVE

1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 40 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 100.

 2. Pogoji za prijavo

Za prijavo na tečaj splošnih vsebin ni posebnih pogojev.

3. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi podatke o plačniku. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov .

4. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 7.9.2015. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!

5. Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek 7.9.2015. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT Za več informacij nam lahko pišete na ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik

Prijavnica.docx

Prijavnica.pdf